Πρώτη επίσημη συνάντηση Διοικητή ΚΤΚ με επικεφαλής εμπορικών τραπεζών 

Στο πλαίσιο έναρξης διεξαγωγής τακτικών συναντήσεων για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) Κωνσταντίνος Ηροδότου είχε την πρώτη συνάντηση με τους επικεφαλής των εγχώριων αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο στο πλαίσιο έναρξης διεξαγωγής τακτικών συναντήσεων για συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που άπτονται της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και βελτίωση της αποδοτικότητας του τομέα.

Σε γραπτή της δήλωση, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΚΤ Αλίκη Στυλιανού αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα σε σχέση με την παρούσα κατάσταση της οικονομίας και τις εποπτικές προκλήσεις. Ο Διοικητής ανέφερε ότι έχουν γίνει πολλές ενέργειες τα τελευταία χρόνια στον τραπεζικό τομέα αλλά υπάρχει ακόμα έδαφος βελτίωσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ηροδότου αναφέρθηκε στα θέματα συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την παρεμπόδιση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στην έγκαιρη αξιολόγηση νέων επιχειρηματικών προτάσεων καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας στην εξυπηρέτηση των πελατών των τραπεζών και στην αντιμετώπιση των δανειοληπτών, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Εκ των πραγμάτων, αναφέρεται, η σημερινή συνάντηση επικεντρώθηκε στα θέματα αναδιαρθρώσεων και εκποιήσεων που πραγματεύεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Έγινε συζήτηση με συγκεκριμένες αναφορές σε περιπτώσεις καθυστέρησης της εφαρμογής του Κώδικα Συμπεριφοράς για τον χειρισμό δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και για τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης των δανείων με σκοπό τη βελτίωση τους.
 
Η συνάντηση διεξήχθη σε εποικοδομητικό κλίμα με στόχο την ταχεία ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα των ενεργειών από πλευράς των εγχώριων αδειοδοτημένων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο σε ότι αφορά τα πιο πάνω θέματα, καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ