Αποχωρεί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Τράπεζας

Προτείνεται ο Χρίστος Θεμιστοκλέους.

Αποχωρεί από την θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας ο Youssef A. Nasr καθώς απέσυρε την υποψηφιότητα επανεκλογής του. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόσυρση της υποψηφιότητας έχει να κάνει με «προσωπικούς λόγους». 

Εν συνεχεία, η Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 112 του Καταστατικού της Τράπεζας, ο ακόλουθος υποψήφιος έχει προταθεί για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 28 Αυγούστου 2019 τον Χρίστος Θεμιστοκλέους.

Ποιος είναι

Γεννήθηκε το 1957. Είναι κάτοχος πτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά (Λογιστική & Χρηματοοικονομικά) από το London School of Economics and Political Science και Μέλος (Fellow) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
 
Αφυπηρέτησε ως συνέταιρος της PwC Κύπρου το Σεπτέμβριο του 2017, μετά από τριανταεξάχρονη καριέρα (1981-2017) ως Λογιστής και Ελεγκτής. Έχει εκτεταμένη ελεγκτική εμπειρία των τοπικών και διεθνών εταιρειών στη ξενοδοχειακή, κατασκευαστική & αναπτυξιακή, μεταποιητική και λιανική βιομηχανία. Στην PwC Κύπρου, ήταν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για δέκα χρόνια (2002-2006 και 2012-2016) και Επικεφαλής Λειτουργικών Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων της Διαχείρισης Ακινήτων (2012-2016), Επικεφαλής Ποιότητας & Κινδύνων (2012-2016), Συνέταιρος Υπεύθυνος για Ανεξαρτησία (2005-2016) και Επικεφαλής Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς (2012-2016).
 
Είναι μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Cypcodirect Holdings Ltd και μη εκτελεστικό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο αριθμού διεθνών εταιρειών.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ