Και επίσημα ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου 

Ο Πανίκος Νικολάου.

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα»), ανακοινώνει ότι στις 26 Αυγούστου 2019 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε το διορισμό του κ. Πανίκου Νικολάου στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου Συγκροτήματος και Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ. Ο διορισμός ισχύει επίσης και
για το Διοικητικό Συμβούλιο της BOC Holdings.

Ο κος Πανίκος Νικολάου θα αναλάβει τα καθήκοντά του από την 1 Σεπτεμβρίου 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ