Τρ. Κύπρου: Από σήμερα σε ισχύ το σχέδιο εθελούσιας εξόδου

Τίθεται σήμερα σε ισχύ από την Τράπεζα Κύπρου το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού.

Του Νέστορα Βασιλείου 

Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα καλούνται να λάβουν τις αποφάσεις τους μέχρι τις 18 Οκτωβρίου.

Σε μήνυμά του προς τους υπαλλήλους της Τράπεζας ο Διευθύνων Σύμβουλός της, Πανίκος Νικολάου, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η υλοποίηση του Σχεδίου είναι βαρύνουσας σημασίας.

Χαρακτηρίζει πρώτιστης σημασίας τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Τράπεζας Κύπρου, περιγράφοντας τους παράγοντες, που καθιστούν αναγκαία τη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Ακολουθεί αυτούσιο το μήνυμα του CEO της Τράπεζας Κύπρου.    

«Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος μας προς την ανάκαμψη ξεπέρασε κάθε προσδοκία.  Η πρόοδος αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα δύσκολων αποφάσεων και της σκληρής δουλειάς όλων μας. Ωστόσο η πορεία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί και απαιτούνται ακόμα πολλές κινήσεις, με τον ίδιο  επαγγελματισμό.  

Γνωρίζουμε τις πραγματικότητες και τις ζούμε καθημερινά. Η διασφάλιση της βιωσιμότητας της Τράπεζας μας είναι πρώτιστης σημασίας. Ενόψει του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος στον τραπεζικό τομέα, όπου τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά και τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται λόγω του αυστηρού ρυθμιστικού και εποπτικού περιβάλλοντος, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω εξορθολογισμό, περαιτέρω εκσυγχρονισμό και μείωση του κόστους λειτουργίας της Τράπεζας.

Αντιμέτωποι με τις πιο πάνω προκλήσεις, καλούμαστε να προβούμε σε σημαντικές αλλαγές του σημερινού μοντέλου λειτουργίας της Τράπεζας, ώστε να είναι ανταγωνιστικό και να διασφαλίζει την επιτυχή πορεία του οργανισμού σε μακροχρόνια βάση. Ταυτόχρονα, πρέπει να επενδύσουμε στο πρόγραμμα Ψηφιακής Μεταμόρφωσης έτσι ώστε να απλοποιήσουμε την εκτέλεση των εργασιών μας και να προσφέρουμε βελτιωμένες εμπειρίες στους πελάτες μας. 

Αναπόφευκτα οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν την υφιστάμενη δομή/λειτουργία της Τράπεζας αφού στο σύνολο της θα λειτουργεί με λιγότερο προσωπικό. 

Στα πλαίσια αυτά και όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και την καλή μας συνεργασία με την ΕΤΥΚ, έχει τεθεί στην ΕΤΥΚ για διαβούλευση το νέο μοντέλο λειτουργίας της Τράπεζας (Σχέδιο Αναδιοργάνωσης), το οποίο περιγράφει τις σημαντικές αλλαγές ανά επιχειρηματική περιοχή και κατ’ επέκταση την κατάργηση σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας. 

Έχοντας έντονη την αίσθηση της ευθύνης και πλήρη επίγνωση του αντίκτυπου που οι ενέργειες αυτές θα έχουν στο προσωπικό μας, ανακοινώνουμε σήμερα Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ). Σε αυτό το κρίσιμο χρονικό σημείο για την Τράπεζα μας, το ΣΕΑ  θα επιτρέψει σε πολλούς συναδέλφους να αποχωρήσουν ομαλά, με ένα αξιόλογο πακέτο ωφελημάτων, αφού αξιολογήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα και πάρουν τις δικές τους αποφάσεις. 

Το Σχέδιο θα είναι σε ισχύ από την 4η έως και την 18η Οκτωβρίου, συμπεριλαμβανομένης. Θα ακολουθήσει ξεχωριστή ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις παραμέτρους και άλλες λεπτομέρειες του Σχεδίου. 

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ευθύνες μας απέναντι στο προσωπικό μας και η απόφαση αυτή δεν έχει ληφθεί χωρίς να προηγηθεί σοβαρή σκέψη και διαβούλευση με τη Συντεχνία, της οποίας οι απόψεις έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη. 

Τόσο η διευθυντική μου ομάδα όσο και εκπρόσωποι της ΔΑΔ θα είναι στη διάθεση σας για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσετε για το Σχέδιο». 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ