Επιβεβαιώνει η Ελληνική Τράπεζα την προσφορά της για το Συνεργατισμό

Η Ελληνική με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο ανακοίνωσε και επίσημα ότι υπέβαλε προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας προσέλκυσης επενδυτών που προκήρυξε η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ).

«Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ στις 13 Απριλίου 2018 για τη συμμετοχή της στη διαδικασία προσφορών, η οποία διεξάγεται από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (η «ΣΚΤ») όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της ΣΚΤ της 19ης Μαρτίου 2018, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι σήμερα υπέβαλε προσφορά», αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών για εξαγορά μέρους ή ολόκληρης της ΣΚΤ

Σημειώνει τέλος ότι η τράπεζα, στο βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τυχόν εξελίξεις σε σχέση με το εν λόγω θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΣΚΤ προκήρυξε στις 19 Μαρτίου διαδικασία προσέλκυσης ενδιαφέροντος «για επένδυση είτε (Α) στον πλήρως αδειοδοτημένο τραπεζικό οργανισμό, ή (Β) στο σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας».

Νωρίτερα η ΣΚΤ επιβεβαίωσε ότι έλαβε δύο προσφορές στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η δεύτερη προσφορά υπεβλήθη από το επενδυτικό ταμείο Αpollo Global Management.

Πηγή: ΚΥΠΕ