Αναστολή τίτλων Ελληνικής Τράπεζας μέχρι την έκδοση ανακοίνωσης

Διευκρινιστική ανακοίνωση για την αναστολή διαπραγμάτευσης Ελληνικής Τράπεζας.

Σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου, σε σχέση με την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, το Χρηματιστήριο, κατόπιν διευκρινιστικής επιστολής που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σημειώνει ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης αυτή, ισχύει από χθες, Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 και μέχρι η Τράπεζα να είναι εις θέση να εκδώσει ανακοίνωση, σχετικά με την πρόταση εξαγοράς της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ, η οποία να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 596/2014, για την κατάχρηση της Αγοράς.