Τράπεζες: Τους σπρώχνει σε αρνητικά επιτόκια η ΕΚΤ

Κυβερνητικοί κύκλοι προβλέπουν ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή και σε χαμηλότερα επίπεδα.

Η ΕΚΤ χρεώνει τις τράπεζες 0,6% αρνητικό επιτόκιο για να τις σπρώξει σε δανεισμό. Ωστόσο,  οι κυπριακές τράπεζες προτιμούν να κινηθούν πιο συνετά από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν

Στην εφαρμογή αρνητικού επιτοκίου σε μεγάλες καταθέσεις σπρώχνει τις τράπεζες, μη εξαιρουμένων και των κυπριακών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), κάτι που συνεπάγεται ότι δεν αργεί η στιγμή που οι κυπριακές τράπεζες ή κάποιες από αυτές θα κάνουν την αρχή, εφαρμόζοντας αρνητικό επιτόκιο σε μεγάλες καταθέσεις. 

Όπως είναι γνωστό, η ΕΚΤ χρεώνει αρνητικό επιτόκιο της τάξης του 0,6% τις τράπεζες, λόγω του χαμηλού πληθωρισμού και της ανεμικής ανάπτυξης στην περιοχή. Επιβάλλοντας αρνητικό επιτόκιο στις καταθέσεις των τραπεζών, η ΕΚΤ στοχεύει να τις οδηγήσει στην παραχώρηση περισσότερων δανείων, ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη της οικονομίας. 

Κυβερνητικοί κύκλοι προβλέπουν ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά ή και σε χαμηλότερα επίπεδα, έως ότου οι προοπτικές του πληθωρισμού ανακάμψουν σε ικανοποιητικά επίπεδα αλλά κάτω από το 2%. 

Δεδομένων τούτων, οι Τράπεζες δεν έχουν επιλογή από το να αρχίσουν να χρεώνουν επιτόκια σε μεγαλοκαταθέτες, μεγάλες επιχειρήσεις και θεσμικούς επενδυτές. 

Ήδη οι μεγάλες Ευρωπαϊκές Τράπεζες ξεκίνησαν να εφαρμόζουν το μέτρο των αρνητικών επιτοκίων, ενώ και οι υπόλοιπες τοπικές τράπεζες θα υιοθετήσουν ανάλογη πρακτική. Στα ενδότερα των κυπριακών τραπεζών άρχισαν επίσης οι ασκήσεις επί χάρτου για το μέλλον. 

Τις επιλογές της εξετάζει και η Ελληνική Τράπεζα, η οποία διαθέτει μια σημαντική πλεονάζουσα ρευστότητα, που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των πελατών και αποτελεί ένδειξη μιας ισχυρής και ασφαλούς τράπεζας. 

Την ίδια, όμως, στιγμή αυτό συνεπάγεται αυξανόμενο κόστος για την τράπεζα, λόγω του αρνητικού επιτοκίου της ΕΚΤ. Από το 2014 μέχρι και σήμερα, η Ελληνική Τράπεζα απορροφούσε αυτό το κόστος. Ωστόσο με δεδομένο ότι θα παραταθεί η εφαρμογή αρνητικών επιτοκίων από την ΕΚΤ, η Τράπεζα εξετάζει το σενάριο εφαρμογής αρνητικών επιτοκίων και από την ίδια στους επιχειρηματικούς της πελάτες.

Όπως αναφέρουν οικονομικοί κύκλοι, ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μονοδιάστατα το θέμα των μηδενικών ή ακόμα και των αρνητικών επιτοκίων στις καταθέσεις, παραπέμποντας στο γεγονός ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή στην Κύπρο εφαρμόζονται σε υποθήκες και άλλους τύπους δανείων τα χαμηλότερα επιτόκια που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα μας.  

Σε παρατήρηση  ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν οι Τράπεζες το θέμα των αρνητικών επιτοκίων της ΕΚΤ με δανεισμό, όπως είναι και ο στόχος της ΕΚΤ, οι ίδιες πηγές αντιπαρέβαλαν το επιχείρημα ότι τα δάνεια πρέπει να δίνονται λαμβάνοντας υπόψη το ρίσκο που μπορεί να πάρει μια τράπεζα και μια χώρα, αλλά και την ικανότητα των πελατών να τα αποπληρώσουν. 

«Θέλουμε να επιστρέψουμε σε συνθήκες ανεύθυνου δανεισμού, όπως συνέβαινε πριν από το 2013, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί πέραν του 50% το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων;», έθεσαν το ερώτημα. 

Ως εκ τούτου, οι κυπριακές τράπεζες δεν επιθυμούν να αναλάβουν τέτοιο ρίσκο τη δεδομένη χρονική στιγμή, προτιμώντας να κάνουν πιο σίγουρα βήματα από ό,τι στο παρελθόν, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ