Κέρδη εννεαμήνου €89,4 εκ. για την Ελληνική Τράπεζα

Το προσωπικό και η ψηφιοποίηση σημαντικοί πυλώνες.

Κέρδη μετά φόρων ενιαμήνου ύψους €89,4 εκατ. ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, ενώ για το τρίτο τρίμηνο 2019, τα κέρδη μετά φόρων ανέρχονται σε €30,2 εκατ.

Επιπλέον, το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά το 9μηνο του 2019 ανήλθαν στα €572,5 εκατ., ενώ ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ φτάνει στο 64,8% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ( ή 53,4%, (συμπεριλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2)

O Δείκτης Texas4 (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) μειώθηκε στο 82,1%, ενώ ο δείκτης εσόδων και εξόδων για το 9μηνο του 2019 ανήλθε στο 67,3%.

Ισχυρή είναι και ρευστότητα της Τράπεζας, με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 537% - Χρηματοδότηση από καταθέσεις, οι οποίες ανέρχονται στο 89,6% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ ο Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 41,5%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τον Ανώτατο Εκτελεστικού Διευθυντή Ιωάννη Μάτση, τα αποτελέσματα 9μήνου σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή μας θέση αποδεικνύουν την ευρωστία και τη σταθερότητα της διευρυμένης Ελληνικής Τράπεζας.

«Διαμορφώνουμε το επιχειρηματικό μας μοντέλο έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ραγδαίες εξελίξεις, ιδιαίτερα στον ψηφιακό τομέα. Τα σχέδιά μας στοχεύουν στη διατήρηση μιας βιώσιμης κερδοφορίας και στη δημιουργία ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας. Μετά την πετυχημένη ενσωμάτωση των εργασιών της πρώην ΣΚΤ μπορούμε να επικεντρωθούμε στις προσπάθειές μας για ανάπτυξη της Τράπεζας και της θέσης μας στην αγορά, πάντοτε εντός ενός υγιούς πλαισίου διαχείρισης και διακυβέρνησης», ανέφερε.

Η Τράπεζα εξακολουθεί να χρηματοδοτεί την αναπτυσσόμενη οικονομία στηρίζοντας τους αξιόχρεους πελάτες, τόσο άτομα και νοικοκυριά, όσο και επιχειρήσεις.

«Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά το 9μηνο του 2019 ανήλθαν στα €572,5 εκατ., ενισχύοντας έτσι το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας σε δάνεια από 19,5%, που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2018, στο 21,1% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Παράλληλα, εργαζόμαστε συστηματικά για τη βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού μας, βελτιώνοντας την έκθεση μας σε ΜΕΧ με οργανικούς και μη οργανικούς τρόπους», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κο Μάτση, η Ελληνική Τράπεζα προκειμένου να πετύχει τους στόχους της βασίζεται και επενδύει σε δύο τομείς:

1. Στο προσωπικό, το οποίο είναι η κινητήρια δύναμη της Τράπεζας, επιδιώκοντας την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας και της αναβάθμισης των συνθηκών εργασίας τους.

2. Στην Τεχνολογία/ Ψηφιοποίηση, στοχεύοντας στη ριζική αναβάθμιση της ψηφιακής εμπειρίας του πελάτη, αλλά και στην απλοποίηση των χρονοβόρων συναλλαγών του με την Τράπεζα.  

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τους μετόχους μας για τη συνεχή στήριξη, ενδυνάμωση και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι σύσσωμη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στους στρατηγικούς της στόχους. Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πελάτες μας, που μας εμπιστεύονται καθημερινά, το προσωπικό για τις θυσίες του, ιδιαίτερα την τελευταία αυτή χρονιά, αλλά και όλους όσοι συνεργάζονται μαζί μας», κατέληξε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ