Ελαφρά μείωση στα επιχειρηματικά δάνεια

Στη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε αύξηση στην καθαρή ζήτηση δανείων από νοικοκυριά, ενώ η ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη.

Έπεσε ελαφρώς η ζήτηση για την χορήγηση δανείων εκ μέρους των επιχειρήσεων, την ώρα που τα νοικοκυριά παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα για το γ’ τρίμηνο του 2019.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών που συμμετέχουν στο δείγμα της έρευνας, οφείλεται σε προσωρινούς ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες που δεν αναμένεται να συνεχιστούν.

Στη ζώνη του ευρώ καταγράφηκε αύξηση στην καθαρή ζήτηση δανείων από νοικοκυριά, ενώ η ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των ιδίων των τραπεζών που συμμετέχουν στο δείγμα της έρευνας στην Κύπρο για το τέταρτο τρίμηνο του 2019, η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθεί σε συνάρτηση με τον συνεχιζόμενο σθεναρό, αν και επιβραδυνόμενο, εγχώριο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης και τα ιστορικά χαμηλά δανειστικά επιτόκια.

Η καθαρή ζήτηση δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη στα επίπεδα του τρίτου τριμήνου του 2019.

Σε αντίθεση, στη ζώνη του ευρώ, η ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις αναμένεται να παραμείνει ουσιαστικά αμετάβλητη, ενώ αναμένεται να καταγραφεί αύξηση στην καθαρή ζήτηση δανείων από νοικοκυριά.  

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Κύπρο συνέχισαν να παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις παραμένουν αμετάβλητοι, η άσκηση πιέσεων από τον ανταγωνισμό οδηγεί σε γενικότερη μείωση των δανειστικών επιτοκίων. Όσον αφορά τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς στη ζώνη του ευρώ, αυτά έγιναν ελαφρώς χαλαρότερα, ενώ τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς έγιναν αυστηρότερα.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το τέταρτο τρίμηνο του 2019, τα κριτήρια για χορήγηση δανείων στην Κύπρο προς όλες τις κατηγορίες αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα. Στη ζώνη του ευρώ, τα κριτήρια χορήγησης δανείων από τις τράπεζες προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς αναμένεται να παραμείνουν επίσης αμετάβλητα, ενώ τα κριτήρια χορήγησης προς νοικοκυριά για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς αναμένεται να παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ