Ο Thomas Östros αντιπρόεδρος και μέλος της επιτροπής διαχείρισης ΕΤΕπ

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι το μόνιμο συλλογικό εκτελεστικό όργανο της ΕΤΕπ, αποτελούμενο από έναν Πρόεδρο και οκτώ Αντιπροέδρους.

Ο Thomas Östros αντικαθιστά τον Alexander Stubb ως αντιπρόεδρος και μέλος της επιτροπής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) από τις 27 Ιανουαρίου, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών της Σουηδίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Αυστρίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας (χώρες της αρμοδιότητας της συγκεκριμένης αντιπροεδρίας).

 "Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ένα θεσμικό όργανο που έχει πολύ άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η ΕΤΕπ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της επερχόμενης της πράσινης μετάβασης και είμαι υπερήφανος που συμμετέχω στη διαδικασία αυτή", δήλωσε ο νέος αντιπρόεδρος.

Ο Thomas Östros εργάστηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το 2015, υπηρετώντας ως εκτελεστικός διευθυντής Βαλκανίων από το 2016. Προηγουμένως ήταν Υπουργός Δημοσίων Υποθέσεων της Σουηδίας και Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Παιδείας και Επιστήμης, καθώς και τον Βιομηχανίας και Εμπορίου, από το 1996 έως το 2006.  Γεννήθηκε στη βόρεια πόλη του Malmberget, και σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Uppsala,

Υπενθυμίζεται ότι η Διαχειριστική Επιτροπή είναι το μόνιμο συλλογικό εκτελεστικό όργανο της ΕΤΕπ, αποτελούμενο από έναν Πρόεδρο και οκτώ Αντιπροέδρους. Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής διορίζονται από το Συμβούλιο των Διοικητών - τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών των 28 κρατών μελών της ΕΕ και εποπτεύει συλλογικά την καθημερινή λειτουργία της ΕΤΕ καθώς και προετοιμάζει και διασφαλίζει την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ