Ελληνική Τράπεζα: Σε ποιους πελάτες μπαίνουν αρνητικά επιτόκια

Θα ισχύσουν από τις 3 Μαρτίου.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους λογαριασμούς στους οποίους η Ελληνική Τράπεζας επιβάλλει αρνητικά επιτόκια, λόγω της παρατεταμένης εφαρμογής αρνητικών επιτοκίων στην Ευρωζώνη και την συνεχιζόμενη πολιτική νομισματικής χαλάρωσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ και αρκετό καιρό, μεγάλος αριθμός τραπεζών στην Ευρώπη εφαρμόζουν αρνητικά επιτόκια στις καταθέσεις και λογαριασμούς των πελατών τους.

Ως εκ τούτου, από τις 3 Μαρτίου 2020 η Ελληνική Τράπεζα θα προχωρήσει με μείωση επιτοκίων σε αρνητικά επίπεδα.

Η μείωση αυτή αφορά λογαριασμούς επιχειρηματικών πελατών/ νομικών οντοτήτων στην Ελληνική Τράπεζα με διαθέσιμα πιστωτικά υπόλοιπα σε ευρώ ως εξής:

Αναφορικά με τη μέθοδο υπολογισμού του αρνητικού επιτοκίου, αυτό θα υπολογίζεται στο εκάστοτε ημερήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού και ο συσσωρευμένος τόκος θα συνυπολογίζεται στο διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού μέχρι την κεφαλαιοποίησή του, που θα γίνεται δύο φορές τον χρόνο, 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου.

Διευκρινίζεται ότι:

1.  Στους τρεχούμενους λογαριασμούς καθώς και στους λογαριασμούς παρατραβήγματος σε ευρώ, το αρνητικό επιτόκιο εφαρμόζεται στα πιστωτικά υπόλοιπα πέραν των €100.000 (μόνο για το υπόλοιπο της κατάθεσης που υπερβαίνει τις €100.000) ενώ για τα πιστωτικά υπόλοιπα κάτω των €100.000 τα επιτόκια παραμένουν μηδενικά.

2.  Με ισχύ 2 Ιανουαρίου 2020, για τους λογαριασμούς Προειδοποίησης δεν θα χρειάζεται προειδοποίηση για τη μεταφορά χρημάτων καθώς επίσης δεν θα χρεώνεται οποιαδήποτε επιβάρυνση. Η ρύθμιση αυτή θα ισχύει μέχρι νεότερης ειδοποίησης.

Λόγω αυτής της αλλαγής οι πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν τον/τους λογαριασμό/ούς τους χωρίς καμία επιβάρυνση, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020. Αν μέχρι τότε δεν ενημερώσουν την Ελληνική Τράπεζα ότι επιθυμούν να τερματίσουν τον/τους λογαριασμό/ούς, θα θεωρήσουμε ότι αποδέχονται τις αλλαγές.

Για τυχών απορίες ή επιπρόσθετες διευκρινήσεις οι πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο του λογαριασμού τους ή με το κατάστημα / κέντρο της Ελληνικής Τράπεζας με το οποίο συνεργάζονται.

Επιπρόσθετα, η εξειδικευμένη ομάδα Προσωπικής Τραπεζικής (Private Banking) της Ελληνικής Τράπεζας είναι στη διάθεσή των πελατών για ενημέρωση αναφορικά με τις διάφορες επενδυτικές επιλογές που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο.

Οι πελάτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση privatebanking@hellenicbank.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ