Οι απαιτήσεις ΕΤΥΚ για το σχέδιο εθελούσιας εξόδου ΣΚΤ

Με σημερινή της ανακοίνωση η ΕΤΥΚ θέτει τις κόκκινες τις γραμμές σχετικά με το σχέδιο εθελούσιας εξόδου από τον Συνεργατισμό.

Ειδικότερα, η ΕΤΥΚ αναφέρει ότι το Σχέδιο θα πρέπει να είναι στο ελάχιστο €100,000 και Μέγιστο €200,000. 

Η ΕΤΥΚ, πραγματοποίησε χθές συνάντηση με τη Διεύθυνση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας με θέμα το σχέδιο εθελοντικής αποχώρησης. 

Στη συνάντηση η ΕΤΥΚ επανέλαβε τις θέσεις αρχής, ότι δηλαδή:

α) Το σχέδιο θα πρέπει να είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ.

β) Θα πρέπει να απευθύνεται σε ΟΛΟ το προσωπικό της Τράπεζας. 

γ) Έχοντας υπόψη ότι η Οργάνωσή μας δεν μπορεί να δεχθεί απολύσεις, το σχέδιο θα πρέπει να είναι ελκυστικό και να ανταποκρίνεται στα δεδομένα των συναδέλφων της ΣΚΤ, ούτως ώστε να το επιλέξει ικανοποιητικός αριθμός συναδέλφων και να αποφευχθούν τα αδιέξοδα.

Μεταξύ άλλων, η ΕΤΥΚ εισηγήθηκε στη Διεύθυνση της ΣΚΤ ότι πρέπει το σχέδιο να προβλέπει ελάχιστο (€100,000) και μέγιστο (€200,000) ποσό αποζημίωσης ούτως ώστε να ευεργετηθούν οι χαμηλόμισθοι συνάδελφοι και όλοι να έχουν συντελεστή 5 ετήσιους μισθούς.

Η αντιπροσωπεία της ΕΤΥΚ, υπενθύμισε στη Διεύθυνση της ΣΚΤ το δικαίωμα όλων των συναδέλφων της Altamira,  αν το επιθυμούν να επιστρέψουν στην Τράπεζα, μπορούν να το πράξουν, γεγονός που δεν αποκλείει σ’ αυτούς τη δυνατότητα μεταφοράς τους στην Ελληνική Τράπεζα. 

Η Διεύθυνση της Τράπεζας ανέλαβε να μελετήσει τις θέσεις της ΕΤΥΚ και να επανέλθει εντός των επόμενων ημερών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της οργάνωσης, η ΕΤΥΚ που εκπροσωπεί σήμερα πέραν του 50% των εργαζομένων στο Συνεργατισμό, συναισθάνεται πλήρως τις ευθύνες της και επιθυμεί για ακόμα μια φορά να σας διαβεβαιώσει, ότι θα καταβάλει όλες τις δυνάμεις της για να προστατέψει και να διασφαλίσει τα καλώς νοούμενα συμφέροντά σας.

"Ταυτόχρονα, το ενδιαφέρον μας στρέφεται και στην επόμενη μέρα και επιθυμούμε, όπως, το νέο σχήμα, δηλαδή η Ελληνική Τράπεζα, που θα απορροφήσει την Σ.Κ.Τ. να λειτουργεί εύρυθμα και αποτελεσματικά, αφομοιώνοντας όσο πιο γρήγορα τόσο τις εργασίες όσο και το προσωπικό που θα μεταφερθεί. 

Καταλυτικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του στόχου θα διαδραματίσει το να νοιώσουν εξ’ αρχής οι συνάδελφοι που θα μεταφερθούν στην Ελληνική Τράπεζα, ότι δεν είναι υπάλληλοι δεύτερης κατηγορίας και ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι δύο ταχυτήτων. 

Γι’ αυτό το λόγο τονίζουμε, για ακόμα μια φορά, ότι για το σύνολο των συναδέλφων του Συνεργατισμού που θα μεταφερθούν στην Ελληνική Τράπεζα, πρέπει να ισχύσουν αμέσως οι πρόνοιες των συμφωνιών ΕΤΥΚ – Ελληνικής Τράπεζας.

Μέσα στα πλαίσια ενημέρωσης και συζήτησης των σοβαρών αυτών θεμάτων με τα συνδικαλιστικά μας στελέχη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συγκέντρωση των στελεχών μας στην Ελληνική Τράπεζα και αύριο συγκέντρωση των στελεχών μας στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.  

Η Οργάνωσή μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να χειρίζεται τα σοβαρά αυτά θέματα, με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα που ανέκαθεν τη διέκρινε, και θα σας τηρεί ενήμερους", καταλήγει η ανακοίνωση.