Ελληνική Τράπεζα: Πάνω από 12.500 αιτήσεις αναστολής δόσεων

Το 95% πληροί τα κριτήρια.

Πέραν από 12.500 αιτήσεις για αναστολή δόσεων σε πιστωτικές διευκολύνσεις, έχει λάβει μέχρι σήμερα η Ελληνική Τράπεζα, εκ των οποίων πέραν του 95% αυτών των αιτήσεων πληροί τα κριτήρια ενώ οι απαντήσεις δίνονται μέσα σε μία μέρα.
 
Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα, το 75% αυτών των αιτήσεων προέρχονται από τον τομέα της λιανικής τραπεζικής και το 25% από τον τομέα των επιχειρήσεων.
 
Από τις αιτήσεις της λιανικής τραπεζικής, το 50% αφορά στεγαστικά δάνεια και το άλλο 50% καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ