Πρώτη Γεν. Συνέλευση Ελληνικής Τράπεζας μετά τη συμφωνία με ΣΚΤ

Πραγματοποιείται σήμερα η 44η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 10:00π.μ.,στο κτήριο Διοίκησης της Τράπεζας και αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά και την συμφωνία μεταξύ της τράπεζας και της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.