Η Ελληνική Τράπεζα συμμετέχει στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων

Με ισχυρή κεφαλαιακή θέση στηρίζουμε την επανεκκίνηση της οικονομίας μας.

Με πλεονάζουσα ρευστότητα και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, η Ελληνική Τράπεζα αντιμετωπίζει την κρίση από θέση ισχύος και στηρίζει τις βιώσιμες επιχειρήσεις και νοικοκυριά με στόχο την επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας.  

Η Ελληνική Τράπεζα έχει και επίσημα ενημερώσει το Υπουργείο Οικονομικών για τη συμμετοχή της στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων για νέα στεγαστικά δάνεια, το οποίο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στις 27 Μαΐου 2020. 

Στόχος του πακέτου είναι η στήριξη νοικοκυριών για τη σύναψη δανείων με σκοπό την ιδιοκατοίκηση, υπό μορφή επιδότησης επιτοκίου, ώστε να ενισχυθεί  η οικονομία και κατ’ επέκταση η απασχόληση σε αυτή τη δύσκολη περίοδο μετά την πανδημία Covid -19.  

Το Σχέδιο καλύπτει στεγαστικά δάνεια που εγκρίθηκαν ή θα εγκριθούν από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020 για σκοπούς ιδιοκατοίκησης και συγκεκριμένα την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας (περιλαμβανομένου και μέρους του δανείου για την αγορά του οικοπέδου). Η μέγιστη διάρκεια επιδότησης του επιτοκίου θα είναι τέσσερα χρόνια και θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 1,5 ποσοστιαία μονάδα (150 μονάδες βάσης). Aξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €300.000.

Εξαιρούνται στεγαστικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται από άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης, Οι δικαιούχοι έχουν υποχρέωση να προσκομίζουν πρόσφατη βεβαίωση (όχι προγενέστερη των 30 ημερών) για διευθετημένες ή σε ρύθμιση των φορολογικών οφειλών τους και των υποχρεώσεων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση από τα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας  και λειτουργό πελατείας και με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια μπορούν να υποβάλλουν άμεσα την αίτησή τους για επιδότηση των επιτοκίων του νέου στεγαστικού τους δανείου. 

Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά το Σχέδιο το κοινό μπορεί να ανατρέξει στη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών στην ιστοσελίδα https://bit.ly/2YWbitx

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ