Η καλή ιδέα της κακής τράπεζας

Στην Κύπρο παραμένουν στο σύστημα σχεδόν €9 δισ. μη εξυπηρετούμενα δάνεια και βαραίνουν τους ισολογισμούς των τραπεζών.

 

Η δημιουργία «κακής» τράπεζας επανέρχεται στο προσκήνιο με την έλευση της πανδημίας. Πρόκειται για Εταιρείες Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Management Companies - AMCs) οι οποίες αγοράζουν από πιστωτικά ιδρύματα τα προβληματικά τους δάνεια και αναλαμβάνουν την παρακολούθηση και είσπραξή τους.

Η ιδέα της δημιουργίας Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων στην Ευρωζώνη δεν είναι καινούργια. Φαίνεται να παίρνει νέα ώθηση λόγω της πανδημίας αλλά και από το γεγονός ότι, δώδεκα χρόνια μετά την κρίση του 2008, εξακολουθούν να υπάρχουν στους ισολογισμούς των ευρωπαϊκών τραπεζών πέραν των 700 δισ. ευρώ σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs).

Στην Κύπρο παραμένουν στο σύστημα σχεδόν €9 δισ. μη εξυπηρετούμενα δάνεια και βαραίνουν τους ισολογισμούς των τραπεζών. Το ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου μη εξυπηρετούμενων δανείων, απότοκου της κρίσης του κορωνοϊού και της βαθιάς ύφεσης που τη συνοδεύει, θα συνέθετε κατά πολλούς την τέλεια καταιγίδα. 

Διαβάστε περισσότερα στο Economy Today, που κυκλοφορεί με τη «Σημερινή».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ