Η ΚΕΔΙΠΕΣ πληρώνει €55,6 εκατομμύρια στην Ελληνική

Στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα 5 απαιτήσεις συνολικού ύψους €84,4εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2020.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ ενημερώνει ότι έχει γίνει μερική πληρωμή ύψους €55,6εκ. προς την Ελληνική Τράπεζα έναντι των πρώτων δύο απαιτήσεων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) συνολικού ύψους €72,9εκ.

Η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του υπολειπόμενου ποσού των απαιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια του Σχεδίου έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα 5 απαιτήσεις συνολικού ύψους €84,4εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2020. Η απαίτηση της πρώτης περιόδου μέχρι 30 Ιουνίου 2019 ήταν και η πιο μεγάλη αφού περιλάμβανε τις λογιστικές προβλέψεις που αναγνώρισε η Ελληνική Τράπεζα, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εργασιών τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ σταδιακά το ύψος των απαιτήσεων μειώθηκε και με τη σταθεροποίηση της συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου. Οι απαιτήσεις που αφορούν το Α’ και Β’ τρίμηνο 2020 ήταν αυξημένες λόγω των αυξημένων λογιστικών προβλέψεων λόγω της πανδημίας και ανήλθαν συνολικά σε €12,2εκ.

Επίσης, όπως έχει ανακοινωθεί πρόσφατα, η Ελληνική Τράπεζα, εξασκώντας σχετική επιλογή για τη δεύτερη επέτειο, έχει αποσύρει από το σχέδιο χορηγήσεις με τιμή αναφοράς €184εκ. (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο) και έχει καταβάλει €4,5εκ. προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως αποτέλεσμα οι πληρωμές της Ελληνικής Τράπεζας προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτριας του σχεδίου ανήλθαν σωρευτικά σε €19,5εκ.

Η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το σχέδιο στις 30/6/2020 ανέρχεται σε €2.191εκ. σε σχέση με €2.608εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Τράπεζας, η τιμή αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων στις 30/6/2020 ανέρχεται σε €1.808εκ. και, προσαρμοσμένη για την απόσυρση, μειώνεται σε €1.621εκ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ