Αυτά ισχύουν για το νέο Σχέδιο Εστία

Πώς δημιουργήθηκε το νέο Σχέδιο Εστία και ποιοι θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση.

Εδώ και μερικούς μήνες γίνεται η επεξεργασία για ένα νέο σχέδιο Εστία (Σχέδιο "Vesta") αποκλειστικά για ευάλωτες κατηγορίες δανειοληπτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Economy Today, η δημιουργία του Σχεδίου ήταν μέσα στα αρχικά πλάνα της Τράπεζας Κύπρου και αφορούσε πελάτες της ίδιας της Τράπεζας, ωστόσο λόγω της κατάστασης του Τραπεζικού συστήματος και των συνεπειών της πανδημίας πάνω στον τομέα υιοθετήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών για να καλύψει ευρύτερα το τραπεζικό σύστημα.

Το Σχέδιο Vesta (νέο Εστία) θα αφορά στους ευάλωτους δανειολήπτες, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση μέσω του σχεδίου Εστία και δεν κρίθηκαν βιώσιμοι λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.  

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς ανώτερων τραπεζικών αξιωματούχων, οι δανειολήπτες αυτοί αποτελούν μέχρι και το 1/6 των δανειοληπτών που εμπίπτουν εντός των κριτηρίων του αρχικού σχεδίου Εστία, αλλά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «βιώσιμοι», με βάση τα υφιστάμενα εισοδηματικά τους δεδομένα.

Οι εν λόγω δανειολήπτες έχουν κατά κύριο λόγο  χαμηλό ή μηδενικό εισόδημα ή είναι λήπτες ΕΕΕ. Πρόσθετα, βρίσκονται κοντά στο ηλικιακό όριο ή πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες ή για άτομα με σοβαρές ασθένειες ή και συνδυασμό των πιο πάνω. 

Όπως αναφέρεται έχει παρατηρηθεί πως αρκετοί από αυτούς τους δανειολήπτες, οι οποίοι είναι κοντά στο ηλικιακό όριο, επιθυμούν να εξασφαλίσουν την επιλογή να κληρονομήσουν τα παιδιά τους την υποθηκευμένη μόνιμη κατοικία, με σκοπό να παραμείνει στην οικογένεια. Έτσι, στην επεξεργασία του νέου σχεδίου, σημαντικός στόχος είναι η προστασία της μόνιμης κατοικίας με σκοπό την τελική μεταφορά της στους κληρονόμους του δανειολήπτη.

Τι επιλογές θα δίνονται σε περιπτώσεις όπως η πιο πάνω:

  • την εισαγωγή νέου δανειολήπτη που να είναι στενός συγγενής του αρχικού πρωτοφειλέτη,
  • ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των δόσεων με την ένταξη του νέου δανειολήπτη, 
  • ενδεχόμενη επιμήκυνση του δανείου,
  • ενδεχομένως ευελιξία στην αποπληρωμή, με την λογική του «pay as you go» και 
  • ενδεχόμενη εφάπαξ καταβολή μέρους του δανείου χωρίς χρέωση 

Παράλληλα, εξετάζεται κατά πόσο οι πιο πάνω επιλογές μπορούν να καλύψουν και τις άλλες κατηγορίες ευάλωτων δανειοληπτών, τους οποίους στοχεύει το εν λόγω Σχέδιο. 

Σημειώνεται ότι το νέο Σχέδιο δεν αποκλείεται περιλαμβάνει  σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις μερική διαγραφή στο δάνειο, με σκοπό αυτό να καταστεί βιώσιμο ή και να αποπληρωθεί άμεσα. 

Τι αναφέρουν αξιωματούχοι της Τράπεζας Κύπρου

Σε γενικές γραμμές, αναφέρουν στο Economy Today αξιωματούχοι της Τράπεζας Κύπρου "κρίνουμε το Σχέδιο Εστία ως αρκετά επιτυχημένο αφού έχει βοηθήσει ακριβώς την κατηγορία δανειοληπτών για τους οποίους σχεδιάστηκε". 

Σημειώνεται ότι "έχει  διαπιστωθεί επίσης ότι αρκετοί δανειολήπτες που αρχικά θεωρήθηκαν ως δυνητικά επιλέξιμοι, έχουν επιπλέον εισόδημα ή περιουσία, με αποτέλεσμα να μην εμπίπτουν τελικά στο Εστία, γι αυτό και η τελική περίμετρος του Εστία είναι τελικά μικρότερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί". 

Ωστόσο, όπως σημειώνει η ίδια πηγή, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συμπολιτών μας που εμπίπτουν εντός των παραμέτρων του Εστία, αλλά δεν είναι οικονομικά βιώσιμοι. Αυτές είναι και οι περιπτώσεις που καλούμαστε σαν κοινωνία να αντιμετωπίσουμε, αλλά σήμερα δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Βλέπουμε μονογονεϊκές οικογένειες, ασθένειες, χαμηλά εισοδήματα, ή και πολλούς πελάτες μας που βρίσκονται σε ηλικία στην οποία δεν μας επιτρέπεται να προχωρήσουμε με επιμήκυνση του δανείου. 

Με το νέο αυτό σχέδιο, που είναι ένα είδος "εναλλακτικού Εστία", μπορούμε συν τοις άλλοις να εξασφαλίσουμε, όχι μόνο την πρώτη κατοικία των πελατών μας, αλλά και την ικανότητα να κληρονομηθεί αυτή στα παιδιά του δανειολήπτη, κάτι πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας. 

Συνεχίζεται η επεξεργασία, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών κάνει τις δικές του κινήσεις και αναλύσεις για να καλύψει όλη την κοινωνία και να ενισχύσει το νέο Σχέδιο. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ