Δ. Διονυσίου: Ο κόσμος έκλεισε τον Συνεργατισμό

Η επίσπευση των διαδικασιών για τη Συνεργατική έγινε λόγω εκροής €3 δις λέγει ο Προϊστάμενος της Μονάδας Διαχείρισης της συμμετοχής της Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή δομή Πιστωτικών ιδρυμάτων Διονύσης Διονυσίου.

Ο κ. Διονυσίου ανέφερε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για τα αίτια κατάρρευσης του Συνεργατισμού, ότι οι εποπτικές αρχές δύσκολα κλείνουν τράπεζες, αλλά βάζουν εποπτικές απαιτήσεις. Εκείνος που κλείνει ένα πιστωτικό ίδρυμα, είπε, είναι ο κόσμος.

Όπως ανέφερε, υπήρχαν διάφορες φήμες και μια εντονότατη φήμη πριν καν ξεκινήσει ο εποπτικός έλεγχος ότι ο Συνεργατισμός θα κατέρρεε.

Αναφορικά με τα προβλήματα που υπήρχαν σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, είπε ότι υπήρχαν κενά και γίνονταν διαρκείς προσπάθειες βελτίωσης, παράλληλα με τη διαρκή μετεξέλιξη της Συνεργατικής.

Ωστόσο, σημείωσε ότι παρά τις αναφορές που υπήρχαν κυρίως μετά το 2016 από τις εποπτικές αρχές για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, οι επόπτες (Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός) δεν έλαβαν ποτέ τα αναγκαία μέτρα και ποτέ δεν ήρθε ξεκάθαρη θέση ότι έπρεπε να αποχωρήσουν κάποια άτομα. Επεσήμανε παράλληλα ότι ως λειτουργός Α’ στο Υπουργείο Οικονομικών δεν είχε εκτελεστικές αρμοδιότητές.

Ο κ. Διονυσίου που ήταν ο σύνδεσμος του ΥΠΟΙΚ με τη Συνεργατική Τράπεζα, σημείωσε ότι ο Υπουργός Οικονομικών είχε αρμοδιότητες για διορισμό και παύση των μελών της Επιτροπείας, ωστόσο ούτε ο ίδιος ούτε ο ΥΠΟΙΚ είχαν τις δυνατότητες ή τις γνώσεις να αξιολογήσουν την καταλληλότητα των ατόμων που είχαν διοριστεί ως εκτελεστικά μέλη.

Αναφορικά με τη συμφωνία που έγινε με την Ελληνική Τράπεζα, ο κ. Διονυσίου, είπε ότι υπό τις περιστάσεις και την περίοδο που έγινε η διαδικασία και από τη στιγμή που δεν κουρεύτηκαν καταθέσεις και υπήρχε ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς για τους δανειολήπτες «ήταν ένα αναγκαίο κακό να γίνει».
 
Υπήρχε θέμα εταιρικής διακυβέρνησης

Ο κ. Διονυσίου παραδέχτηκε ότι υπήρχε θέμα εταιρικής διακυβέρνησης αφού δεν υπήρχε οποιοδήποτε πλαίσιο διαχωρισμού εκτελεστικών και μη εκτελεστικών δραστηριοτήτων μέχρι το καλοκαίρι του 2014.

Όσον αφορά το πρόβλημα που υπήρχε στη συνεργασία Μάριου Κληρίδη και Νικόλα Χατζηγιάννη, είπε ότι μετέφερε την ανησυχία του στον Υπουργό Οικονομικών και εισηγήθηκε να γίνει άμεση καταγραφή κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που θα καταγράφει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά καθήκοντα. Ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος ήταν σε συνεχή συνεργασία με τον κ. Κληρίδη, ο οποίος δεν του είπε ότι επρόκειτο να παραιτηθεί.

Ερωτηθείς για τους λόγους παύσης των μελών της Επιτροπείας της ΣΚΤ Δημήτρη Θεοδότου και Γιώργου Στροβολίδη, τις οποίες εισηγήθηκε, ανέφερε ότι δεν είχε καμιά σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση των δύο ή με το αν είχαν διαφορετική άποψη εντός της Επιτροπείας.  Για τον κ. Θεδότου, ανέφερε πως ο λόγος ήταν ότι ήταν ταυτόχρονα Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΣΟΠΑΖ, η οποία θα έπρεπε σταδιακά να αποξενωθεί από τον Συνεργατισμό και επομένως δεν μπορούσε να συνεχίσει να είναι μέλος της Επιτροπείας που θα αποφάσιζε τον τρόπο αποξένωσης. Παρέπεμψε την Επιτροπή σε εμπιστευτικό σημείωμα που κατάθεσε για το θέμα.

Ερωτηθείς για την αποχώρηση του Μάριου Κληρίδη από τη θέση του Γενικού Διευθυντή, είπε ότι δεν ήταν ενήμερος για τους λόγους. Αναφέροντας ότι δεν γνώριζε από προηγουμένως τα μέλη της Επιτροπείας, είπε ότι γνώριζε μόνο προσωπικά και σεβόταν τον Μ. Κληρίδη τον Α. Τρόκκο και τον Τ. Ταουσιάνη.

Για την παραίτηση Τρόκκου, ανέφερε ότι ήταν ένας εκ των στενών συνεργατών του κ. Κληρίδη και η παραίτησή και των δύο είχε αρνητικό αντίκτυπο στον οργανισμό. Επεσήμανε παράλληλα ότι στον κ. Τρόκκο είχε προταθεί και μια θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχετικά με την παραίτηση Τ. Ταουσιάνη, είπε ότι γίνονταν κατ’ ιδίαν συναντήσεις ΥΠΟΙΚ -Ταουσιάνη στις οποίες δεν ήταν παρών από τις αρχές του 2017. Τα κύρια σημεία διαφωνίας του κ. Ταουσιάνη, όπως είπε ο κ. Διονυσίου, ήταν το θέμα της Altamira και ο τρόπος αναδιάρθρωσης του δανείου του πρώην Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας Ερωτόκριτου Χλωρακιώτη.

Για την παραίτηση της Σουζάνας Πογιατζή, ο κ. Διονυσίου είπε πως τον είχε ενημερώσει εκ των προτέρων ότι θα αποχωρούσε λόγω φόρτου εργασίας και επειδή δεν μπορούσε να περάσει στην Επιτροπεία τα μηνύματα που ήθελε.

Ανέφερε ότι στο θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης υπήρχαν κενά και γίνονταν διαρκείς προσπάθειες βελτίωσης και υπήρχε ενημέρωση των εποπτικών αρχών που ήταν αρμόδιες να επέμβουν. Ο ίδιος, ανέφερε, είχε κάνει σημειώματα προς τον ΥΠΟΙΚ για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, ωστόσο όπως είπε σε περίπτωση που υπάρχουν θέματα ακαταλληλότητας αυτά είναι ευθύνη της ΚΤΚ του ΕΕΜ.

Σε υπόδειξη του μέλους της Επιτροπής Γιώργου Χαραλάμπους ότι η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ δεν είχαν γνώσεις γύρω από τραπεζικά ζητήματα και ιδιαίτερα περί λιανικής τραπεζικής, ο κ. Διονυσίου συμφώνησε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν γνώσεις λιανικής τραπεζικής, ωστόσο ανέφερε ότι το δικαίωμα διορισμού το είχε ο Υπουργός.

Συμφώνησε επίσης σε παρατήρηση του κ. Χαραλάμπους ότι ο μεγαλομέτοχος είχε το δικαίωμα να αλλάξει ακόμα και ριζικά τα μέλη του ΔΣ.

Σημείωσε παράλληλα ότι υπήρχε μια διαρκής αλλαγή στο ΔΣ από το 2013 και μετά, ιδιαίτερα το 2016 με τη συμμετοχή τριών νέων μελών.

Ερωτηθείς κατά πόσο η Επιτροπεία, όπως επεσήμαναν οι επόπτες ασχολείτο στις συνεδριάσεις της με θέματα που δεν άγγιζαν την ουσία, ο κ. Διονυσίου είπε ότι από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι ο Αύγουστο του 2018 η Επιτροπεία συνεδρίασε 600 φορές. Όπως είπε, λόγω της κατάστασης που επικρατούσε και λόγω της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τα ΣΠΙ κεντρικά, υπήρχαν αρκετά θέματα επιχειρησιακής λειτουργίας των 18 οντοτήτων και υποχρεωτικά αφέθηκε πίσω ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης.

"Στο θέμα του Γενικού Ελεγκτή εκτελούσα οδηγίες του ΥΠΟΙΚ"

Ερωτηθείς από τον Πρόεδρο της Επιτροπής για την προσπάθεια αποστέρησης των αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελεγκτή στον Συνεργατισμό, ο κ. Διονυσίου ανέφερε ότι ο ίδιος εκτελούσε οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών. Όπως είπε, η θέση του ΥΠΟΙΚ ήταν ξεκάθαρη και καταγραφόταν στην επιστολή που έστειλε στο Γενικό Εισαγγελέα. Ανέφερε επίσης ότι η θέση του ήταν να αφεθεί εκτός πολιτικών παρεμβάσεων η ΣΚΤ.

Ο ίδιος, είπε, πάντα σεβόταν το θεσμό του Γενικού Ελεγκτή και είχε συνεχή έλεγχο από το 2013. Για το θέμα της ΣΚΤ, ανέφερε πως ήταν η πολιτική κατεύθυνση.

Είπε επίσης ότι σε εκθέσεις των εποπτών για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης τους λέχθηκε ότι δεν έπρεπε να υπάρχουν πολιτειακές παρεμβάσεις. Αυτές όπως είπε, δεν προέρχονταν μόνο από τον Γενικό Ελεγκτή, αλλά διαμορφώνονταν και προτάσεις νόμου από κόμματα όπως αυτή από το ΑΚΕΛ που απαγόρευε τη διάθεση των 25% των μετοχών, ενώ υπήρχαν σχετικές νομοθεσίες ενώπιον της Βουλής που καθυστερούσαν.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι διορισμοί των μελών της Επιτροπείας γίνονταν με κομματικά κριτήρια ανέφερε ότι τα άτομα επιλέγονταν από τον ΥΠΟΙΚ, περνούσαν τη διαδικασία αξιολόγησης από την ΚΤΚ και στη συνέχει επικυρώνονταν από την Επιτροπή Οικονομικών.

Ερωτηθείς από τον κ. Χαραλάμπους κατά πόσο οι διορισμοί είχαν κομματική χροιά είπε χαρακτηριστικά «στην Κύπρο ζούμε, από τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη επικύρωσης από τη Βουλή, είναι εύλογο το ερώτημά σας».
 
Εργαζόμουν 30-35 ώρες επιπλέον την εβδομάδα για την ΣΚΤ

Ερωτηθείς για το επίδομα €25.000 το χρόνο που έπαιρνε για τη συμμετοχή του στη ΣΚΤ πέραν του μισθού του στο Υπουργείο, παρέπεμψε σε σημείωμα που έδωσε στην επιτροπή σε σχέση με την αποδοχές του.

Αναφέροντας ότι βρίσκεται στη θέση του οικονομικού λειτουργού Α’ και δεν έχει οποιαδήποτε δικαιώματα που έχουν τα ανώτατα στελέχη του Υπουργείου, είπε ότι οι επιπλέον αποδοχές του από την Δημοκρατία τα τελευταία πέντε χρόνια που κάλυπταν τις συμμετοχές του σε συμβούλια ήταν 100 ευρώ το μήνα.

Το 2015 ανέφερε, εκδόθηκε διάταγμα που ανέφερε ότι ως προϊστάμενος της Μονάδας του Υπουργείου είχε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μέλους της Επιτροπείας. Όπως είπε, σε αυτά τα 3 χρόνια συμμετείχε σε πέραν των 350 συνεδριάσεων της Επιτροπείας και ως αποτέλεσμα χρειαζόταν ακόμα 30-35 ώρες την εβδομάδα, εκτός των ωρών εργασίας του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπεία.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι δεν γνώριζε τον Χάρη Γεωργιάδη πριν από το διορισμό του στη θέση του Υπουργού.

Είπε επίσης ότι αυτή τη στιγμή είναι προσωρινό μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες μέσω ανεξάρτητου οίκου για την εξεύρεση τεσσάρων μη εκτελεστικών μελών που θα αναλάβουν τη διαχείριση του φορέα.

Η καθυστέρηση στις εκποιήσεις έπληξε κυρίως τη ΣΚΤ

Αναφερόμενος στην ανακεφαλαιοποίηση της Συνεργατικής το 2013 είπε ότι αυτή έγινε με βάση τις παραδοχές της PIMCO ότι σε 5 χρόνια από τη μέρα που ένα δάνειο γίνεται μη εξυπηρετούμενο, μπορεί να ρευστοποιηθεί. Στη συνέχεια είπε, αυτό άλλαξε στα 10 χρόνια.

Είπε ακόμα ότι στο πρώτο μνημόνιο υπήρχε δέσμευση να ψηφιστεί η απαραίτητη νομοθεσία ως το 2014, ώστε ο χρόνος εκποίησης να μειώνεται στο 1,5 έτος και στα 2,5 έτη για πρώτη κατοικία. Ωστόσο, ανέφερε μέχρι σήμερα έχουν γίνει μόνο δύο εκποιήσεις. Τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από κάτι τέτοιο είπε, τις είχε ο Συνεργατισμός λόγω της φύσης του χαρτοφυλακίου του.

Όσον αφορά την ανάγκη μείωσης του κόστους που επισημάνθηκε από τους επόπτες ανέφερε ότι στο όλο κόστος του τομέα υπήρχε μείωση, ενώ το κόστος αυξήθηκε σε επίπεδο κεντρικού φορέα λόγω των συγχωνεύσεων των ΣΠΙ.

Αναφορικά με την αύξηση της αντιμισθίας των μελών της Επιτροπείας είπε ότι αυτό έγινε επειδή τα μέλη χρειάζονταν 30-35 ώρες την εβδομάδα για τις ανάγκες της Επιτροπείας. Εντός του 2015, ανέφερε ότι με απόφαση του Υπουργού ο μισθός του Προέδρου της Επιτροπείας αυξήθηκε από €50 χιλιάδες το χρόνο στις €75 χιλιάδες και του αντιπροέδρου από €38 χιλιάδες σε €55 χιλιάδες  εντός, ενώ αυξήθηκε και ο μισθός των υπολοίπων μελών. Αναφορικά με το μισθό του ΓΔ που ήταν €200.000 ετησίως, ανέφερε ότι αυτός καθορίζετο από την τράπεζα.

Ερωτηθείς κατά πόσο τον Ιανουαρίου του 2018 αγοράστηκαν αυτοκίνητα πολυτελείας από την ΣΚΤ απάντησε ότι αυτά αγοράστηκαν από την Altamira, όχι από την τράπεζα.

Ο κ. Διονυσίου κλήθηκε εκ νέου να καταθέσει στην Επιτροπή την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί.