Μπαίνει στην Ελληνική Τράπεζα η Eurobank

Αποκτά το μεγαλύτερο μέρος των μετόχων της Third Point

Του Νέστορα Βασιλείου

Σφραγίζει και ανακοινώνεται το deal της Eurobank Εργασίας με την Third Point Hellenic Recovery Fund LP για την απόκτηση του μεγαλύτερου μέρους του μετοχικού κεφαλαίου της δεύτερης στην Ελληνική Τράπεζα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Economy Today με την ολοκλήρωση της συμφωνίας η Eurobank Εργασίας θα έχει στην κυριότητά της το 9,9% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. 

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επένδυση της ελλαδικής τράπεζας στην Κύπρο και σε μια εκ των δυο μεγαλύτερων τραπεζών της χώρας. 

Η Eurobank καθίσταται εκ των μεγαλομετόχων της Ελληνικής Τράπεζας και αναμένονται με ενδιαφέρον τα επόμενα βήματα αυτής της επένδυσης. 

Η μετοχική δομή της Ελληνικής Τράπεζας με την ολοκλήρωση του deal και τις απαραίτητες εγκρίσεις των εποπτικών Αρχών αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί ως εξής: 

 

  • Demetra Investment Public ltd: 21%
  • Wargaming Group ltd: 20,2%
  • Other: 17,6%
  • Poppy Sarl: 17,3%
  • Eurobank: 9,9% 
  • Ταμείο Προνοίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου: 6,26%
  • Senvest: 5,1%

Το ποσοστό της Third Point στην Ελληνική Τράπεζα υποχωρεί από το 12,6% στο 2,7% περίπου.  

Πριν από την απορρόφηση του «καλού» κομματιού της πρώην Συνεργατικής Τράπεζας και την αύξηση κεφαλαίου στην οποία είχε προχωρήσει η Τράπεζα η Third Point κατείχε το 26,2% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Πηγές της Ελληνικής Τράπεζας εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στην Third Point για τη στήριξη που παρείχε στην Τράπεζα τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε του 2013. Η Third Point «μπήκε» στην Ελληνική Τράπεζα το 2014 στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 

Οι ίδιες πηγές σχολιάζουν, την ίδια ώρα, ότι η είσοδος της Eurobank, ενός δυνατού παίκτη, είναι πολύ σημαντική και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελληνική Τράπεζα. 

Η εξέλιξη αυτή δεν αποκλείεται να φέρει μελλοντικά και αλλαγές εντός του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας. 

 

Η επισημοποίηση του Deal - Αυτούσια η ανακοίνωση της Eurobank

 

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank»), θυγατρική της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings), ανακοινώνει την απόκτηση ποσοστού 9,9% (40.800.000 μετοχές) στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Ελληνική Τράπεζα»).

Επιπλέον, ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών («SPA») με τη Third Point Hellenic Recovery Fund, L.P., για την εξαγορά επιπλέον ποσοστού 2,7%, υπό την αίρεση λήψης των σχετικών εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές. Ως συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της υπό το SPA αγοραπωλησίας, η συμμετοχή της Eurobank θα ανέλθει σε 12,6%.

Η Ελληνική Τράπεζα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, που δραστηριοποιείται στην τραπεζική ιδιωτών και επιχειρήσεων και στη διεθνή τραπεζική. Η επένδυση αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του σε όλες τις βασικές αγορές στις οποίες διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον. Έχοντας πολύ καλή γνώση της εγχώριας αγοράς, μέσω της κατά 100% θυγατρικής Eurobank Κύπρου Λτδ και λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές προοπτικές της Κυπριακής οικονομίας, η Eurobank πιστεύει ότι η Ελληνική Τράπεζα, με τη διοίκηση, την κεφαλαιακή δομή και την πιστή πελατειακή της βάση, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να επωφεληθεί από τις προοπτικές που υπάρχουν και να αξιοποιήσει τις μελλοντικές ευκαιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Eurobank προσβλέπει σε στενή συνεργασία με τους υπόλοιπους μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας και δεσμεύεται να συνεισφέρει θετικά και εποικοδομητικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η Axia Ventures Group ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank για τη συναλλαγή, ενώ η Milbank LLP παρείχε νομική υποστήριξη.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ