Ο Capital Intelligence Ratings αναβάθμισε την Ελληνική Τράπεζα

Ο οίκος αξιολόγησης Capital Intelligence Ratings αναβάθμισε την χρηματοπιστωτική ισχύ της Ελληνικής Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, η αναβάθμιση αφορά στο λεγόμενο «Financial Strength» και το «Long-term Foreign Currency» από Β+ σε ΒΒ-.
Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε την τράπεζα  λόγω του θετικού αντίκτυπου στα επιχειρησιακά δεδομένα, αλλά και στο αλλά και στο πιστωτικό της προφίλ μετά την απορρόφηση των περιουσιακών στοιχείων του «καλού» τμήματος της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. 

Σημαντικοί παράγοντες στην απόφαση για αναβάθμιση στάθηκαν η βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων, η επάρκεια στους κεφαλαιακούς δείκτες και η καλή ρευστότητα. 

Επισημαίνεται δε η σημαντικότητα του γεγονότος ότι η τράπεζα απορρόφησε μόνο «καλά» στοιχεία από τον Συνεργατισμό, αυξάνοντας παράλληλα τον όγκο εργασιών. 

Ωστόσο, ο Capital Intelligence Ratings «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» σε σχέση με την εφαρμογή της απορρόφησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, το υψηλό ποσοστό δημοσιονομικών πιστώσεων, τα παλιά κόκκινα δάνεια που βαραίνουν το χαρτοφυλάκιο και την έκθεση σε επιτοκιακό ρίσκο.