Πρόσω ολοταχώς για πώληση κόκκινων δανείων η Ελληνική Τράπεζα

Το Project Starlight θα αφορά πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων αξίας 700 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά τις ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων της Ελληνικής Τράπεζας δημοσιοποιήθηκε η ετοιμασία του Project«Starlight» για πώληση κόκκινων δανείων αξίας 700 εκατομμυρίων ευρώ.

 Η τράπεζα σημειώνει πως στη βάση των προηγούμενων γνωστοποιήσεων, εργάζεται στενά με τους συμβούλους της για την εκτέλεση μιας «σημαντικής» πράξης πώλησης πακέτου ΜΕΔ με την ονομασία «Starlight», που θα επισπεύσει την μείωση του αποθέματος παλαιότερων κόκκινων δανείων και θα επιταχύνει τη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της.

Η υπογραφή της συναλλαγής αναμένεται στο τέλος του 2021 και η ολοκλήρωσή της εντός του 2022.

«Η περίμετρος περιλαμβάνει παλαιά ΜΕΔ συνολικής αξίας €0,7 δις περίπου στο τέλος Ιουνίου και μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η τράπεζα αναμένεται να πετύχει τον μεσοπρόθεσμο στόχο της για μονοψήφιο ποσοστό ΜΕΔ (εξαιρουμένου του ΠΠΣ)», αναφέρεται.
 
Πέραν της πώλησης, η τράπεζα αναφέρει ότι εξετάζει στρατηγικές επιλογές σχετικά με το μέλλον της θυγατρικής της APS Cyprus, σε μια προσπάθεια να βελτιώσει την ικανότητα ανάκτησης δανείων. «Τέτοιες επιλογές περιλαμβάνουν την πιθανότητα εισαγωγής έμπειρου στρατηγικού συνεργάτη, προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι διαδικασίες ανάκτησης (ΜΕΔ)», αναφέρει.
Μικρή μείωση της τάξης του 2% παρουσίασαν τα συνολικά ΜΕΔ της τράπεζας, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €1,47 δις σε σύγκριση με €1,50 δις στο τέλος του 2020. 
 
Επίσης, παράλληλα με την εκτέλεση της διάθεσης χαρτοφυλακίου NPE, στο πλαίσιο του "Project Starlight", η Τράπεζα αξιολογεί επίσης στρατηγικές επιλογές σχετικά με το μέλλον της θυγατρικής της, APS Cyprus, σε μια προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της ικανότητας ανάκτησης και των ποσοστών ανάκτησης της Τράπεζας.

Τέτοιες επιλογές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα εισαγωγής έμπειρου στρατηγικού εταίρου για περαιτέρω βελτίωση των εργασιών ανάκτησης, αναφέρει η Τράπεζα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ