Ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ. για παραχωρήσεις δανείων με Κρατικές Εγγυήσεις

Τι αναφέρει ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών για την διαδικασία παραχώρησης δανείων με κυβερνητικές εγγυήσεις.

Άρχισε να τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία έκδοσης κυβερνητικών εγγυήσεων συνολικού ποσού μέχρι ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000.000) σε πιστωτικά ιδρύματα, με σκοπό την εκ μέρους τους παραχώρηση νέων δανείων με χαμηλό κόστος σε επιχειρήσεις και/ή αυτοτελώς εργαζομένους, με την δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του σχετικού Διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών ημερομηνίας 19/11/21 κατ’ εφαρμογή του σχετικού Νόμου.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ., δικαιούχοι δύναται να είναι αυτοτελώς εργαζόμενοι και επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ήταν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του ιού COVID-19.
 
Οι κυβερνητικές εγγυήσεις θα καλύπτουν το 70% των ζημιών που δυνατόν να προκύψουν από τα δάνεια και οι τράπεζες το υπόλοιπο 30% ανεξαρτήτως εάν το δάνειο είναι εξασφαλισμένο ή μη.
 
Τα δάνεια θα έχουν διάρκεια από 3 μήνες μέχρι και 6 χρόνια εξαιρουμένων των τρεχούμενων λογαριασμών που η μέγιστη διάρκειά τους θα είναι το 1 έτος.
 
Στο πιο πάνω διάταγμα καθορίζονται τα κριτήρια και οι όροι παραχώρησης των Κυβερνητικών Εγγυήσεων στα Πιστωτικά Ιδρύματα. Επίσης καθορίζονται τα κριτήρια και οι όροι παραχώρησης δανείων σε Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις, καθώς και το ανώτατο ποσό δανεισμού που θα μπορεί να παραχωρηθεί.
 
Στο Διάταγμα καθορίζονται επίσης τα χαμηλότοκα επιτόκια, για τα νέα δάνεια που θα παραχωρηθούν καθώς επίσης, το τέλος της εγγύησης που θα λαμβάνει σε ετήσια βάση η Δημοκρατία από τα Πιστωτικά Ιδρύματα και οι μηχανισμοί ελέγχου.
 
Τα Δάνεια θα πρέπει να εγκριθούν από τα Πιστωτικά Ιδρύματα μέχρι τις 31/3/22 και θα πρέπει να εκταμιευθούν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της έγκρισης τους.
 
Σχέδιο Εστία
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ., εκείνο που απομένει πλέον είναι η εξέταση των ενστάσεων, για να ξεκαθαριστεί ποιοι τελικά θα είναι οι δικαιούχοι που θα επωφεληθούν.
 
Εκείνοι που τελικά δεν θα εγκριθούν ενδέχεται να ενταχθούν στα υπό διαμόρφωση Σχέδια Vesta και «Ενοίκιο έναντι δόσης δανείου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ