Νέα υπηρεσία για την Χρηματοπιστωτική Δεοντολογία

Νέα υπηρεσία για την Χρηματοπιστωτική Δεοντολογία, ανακοίνωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας.

Νέα υπηρεσία για τη Χρηματοπιστωτική Δεοντολογία, η οποία δέχεται παράπονα καταναλωτών, δημιουργήθηκε εντός της Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου σήμερα.

Ο κ. Ηροδότου απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα παράπονα καταναλωτών για τους βασικούς λογαριασμούς πληρωμών, στο περιθώριο υπογραφής συλλογικής σύμβασης της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου με την ΕΤΥΚ.

Όπως ανέφερε, δημιουργήθηκε νέα υπηρεσία για την Χρηματοπιστωτική Δεοντολογία εντός της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής αναφορές από πολίτες για άρνηση τραπεζών να ανοίξουν βασικούς λογαριασμούς πληρωμών.

Ο Διοικητής ανέφερε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να ανοίξουν τουλάχιστον έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών ανά καταναλωτή, όχι ανά τράπεζα. «Αν κάποιος συμπολίτης δεν έχει λογαριασμό, δεν δικαιούται η τράπεζα να του το αρνηθεί», δήλωσε. Δεν υποχρεούται όμως, πρόσθεσε, να ανοίξει και δεύτερο λογαριασμό. Για να αλλάξει αυτό, χρειάζεται τροποποίηση της νομοθεσίας, το οποίο δεν είναι θέμα της Κεντρικής Τράπεζας.

Διευκρίνισε, ότι η ουσία της σχετικής νομοθεσίας αφορά την προσβασιμότητα των καταναλωτών σε τραπεζικό λογαριασμό, ανεξαρτήτου οικονομικής δυνατότητας. Πρόσθεσε ότι οι πληροφορίες που συγκέντρωσε η Κεντρική από τράπεζες της υπόλοιπης Ευρώπης και από τον SSM έδειξαν ότι η διακύμανση των συνολικών χρεώσεων έφτανε μέχρι €84 τον χρόνο, για αυτού του είδους λογαριασμούς. Η Κεντρική Τράπεζα έλαβε υπόψη και το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και εισηγήθηκε €36 τον χρόνο ως ανώτατη χρέωση, κάτι που είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Με αυτά τα €36 ο καταναλωτής μπορεί να κάνει όλες τις βασικές λειτουργίες: χρήση του ΑΤΜ, πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας, μεταφορές μεταξύ τραπεζών της Κύπρου και της Ευρώπης μέσω SEPA.

Σε ερώτηση σχετικά με τον έλεγχο της τιμολογιακής πολιτικής των τραπεζών, ο Διοικητής ανέφερε ότι οι νόμοι του κράτους επιτρέπουν παρεμβολή μόνο σε ένα είδος λογαριασμού, τον βασικό λογαριασμό πληρωμών, για τον οποίο η ΚΤΚ έκανε μελέτη από το 2019. «Οι τράπεζες είναι ιδιωτικές εταιρείες, δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Κεντρική να επιβάλει οτιδήποτε στις υπόλοιπες χρεώσεις των τραπεζών», ανέφερε.

Εξάλλου, απαντώντας σε ερώτηση την πορεία των κυπριακών τραπεζικών ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ανέφερε ότι το μέτρο της αναστολής δόσεων που σχεδιάστηκε στην ΚΤΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών ήταν κάτι που βοήθησε και τις τράπεζες και την οικονομία και τα νοικοκυριά. «Έδωσε "time-out" στις δύο μεριές εν μέσω πανδημίας για να επέλθει κάποιου είδους ομαλότητα και να ξαναξεκινήσει να υπάρχει ροή χρημάτων», είπε. Ανέφερε μάλιστα, ότι τα αποτελέσματα με το τέλος του moratorium ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Συμπλήρωσε ότι η σημερινή κατάσταση των κυπριακών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι πάρα πολύ καλή και από πλευράς ρευστότητας και από πλευράς κεφαλαιακής επάρκειας.

Ερωτηθείς για την κερδοφορία των τραπεζών, ανέφερε ότι η κερδοφορία εκτός από επιχειρησιακή είναι και ευρωπαϊκή πρόκληση. Είναι ένα ζήτημα που συζητείται και σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πρόσθεσε. Είναι όμως και θέμα της διοίκησης της κάθε τράπεζας να βρει τρόπους να αυξήσει την κερδοφορία, είπε. Από εποπτικής μεριάς, σημείωσε, η ΚΤΚ αξιολογεί σε τριετή βάση το επιχειρησιακό σχέδιο για να διασφαλιστεί η ευρωστία των τραπεζών. «Με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει πρόβλημα με καμία τράπεζα», σημείωσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ