Καθαρίζει από τα ΜΕΔ η Ελληνική

Η μεγαλομέτοχος Pimco αγόρασε δάνεια €0,72 δις. και την APS Debt Servicer.

«Κλείδωσε» άλλο ένα σημαντικό deal η Ελληνική Τράπεζα, με το οποίο ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο.

Η ολοκλήρωση του Project Starlight, διώχνει από τον ισολογισμό της ένα μεγάλο βαρίδι μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους €0,72 δις. 

Ο προσαρμοσμένος Δείκτης ΜΕΧ της Τράπεζας (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) διαμορφώνεται στο 3,4%.

Το γεγονός αυτό καθιστά την Ελληνική την πρώτη τράπεζα σε Κύπρο και Ελλάδα που κατορθώνει να μειώσει τον Δείκτη των προβληματικών της δανείων (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) κάτω του 5%.

Η συναλλαγή έχει θετική επίδραση ύψους περίπου 15μ.β. για το Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1). 

Αγοραστής και αυτού του πακέτου μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι η Pimco. 

Ο κολοσσός, ο οποίος έχει συμμετοχή και στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, αποκτά και την APS Debt Servicer, μέσω της Themis, κάτι το οποίο ερμηνεύεται ως νέα μακροχρόνια συνεργασία με την PIMCO για τη διαχείριση των ΜΕΧ. 

Η συναλλαγή, θεωρείται από την διοίκηση της Τράπεζας ότι αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της Τράπεζας και ενισχύει σημαντικά την χρηματοοικονομική θέση της.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Τράπεζας

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ