Η cdbbank έκλεισε θυγατρική της στη Ρωσία

Υλοποιήθηκε με επιτυχία ένας σημαντικός στρατηγικός στόχος της τράπεζας.

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας ενέκρινε την αίτηση της cdbbank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως) για εκούσια εκκαθάριση της ρωσικής θυγατρικής της τράπεζας IBK με έδρα το Κρασνοντάρ και προχώρησε χθες στην ακύρωση της τραπεζικής της άδειας, σύμφωνα με πληροφορίες. 

Πηγές από την cdbbank μιλώντας στο Economy Today αναφέρουν ότι η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ως πολύ θετική για τη cdbbank, η οποία είχε υποβάλει αίτηση για τερματισμό των εργασιών της IBK τον περασμένο Οκτώβριο. 

Με βάση τα δεδομένα που έχει ενώπιον της η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, τα περιουσιακά στοιχεία του τραπεζικού ιδρύματος επαρκούν για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πιστωτών. 

Τις ενέργειες για την εκκαθάριση θα επιβλέπει αρμόδια επιτροπή που θα αποτελείται από στελέχη της εκτελεστικής διεύθυνσης της ίδια της cdbbank. 
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η εύρυθμη εκκαθάριση της ΙΒΚ αποτελούσε σημαντικό στρατηγικό στόχο της cdbbank. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας συνιστά επιτυχία και αναμένεται να έχει θετική επίδραση στο επιχειρηματικό προφίλ της cdbbank, η οποία επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και επικεντρώνεται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες.