Δίωρη στάση εργασίας αύριο στην Ελληνική Τράπεζα

Σύμφωνα με εγγύκλιο της ΕΤΥΚ.

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ελληνική Τράπεζα επιδικώκει υπαλλήλους δυο κατηγοριών

Αυτούσια η εγγύκλιος της ΕΤΥΚ:

"Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Δυστυχώς, η Οργάνωσή μας είναι υποχρεωμένη σήμερα να επικοινωνήσει μαζί σας για ένα όχι και τόσο ευχάριστο θέμα αλλά δυστυχώς η συμπεριφορά της Διοίκησης της Τράπεζας δεν μας αφήνει άλλες επιλογές.

Η Οργάνωσή μας επέδειξε υπερβολική υπομονή και ανοχή στην όλη συμπεριφορά της Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία στην ουσία προσπαθεί «ρατσιστικά» να διαχωρίσει τους συναδέλφους/υπαλλήλους της σε δύο κατηγορίες με βάσει την καταγωγή τους (προέλευση).

Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα η Τράπεζα αρνείται πεισματικά και αδικαιολόγητα να καταβάλει στο Ταμείο Προνοίας, που είναι όλο το προσωπικό της Ελληνικής Τράπεζας, τις εισφορές που αναλογούν στους υπαλλήλους που προηγουμένως ήταν εργοδοτούμενοι στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Παράλληλα η Διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας προβαίνει και σε άλλες ενέργειες που στοχεύουν στην αποδυνάμωση της ενιαίας δομής και δράσης του Συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο της Τράπεζας.

Πεντακάθαρη είναι η πρόθεση της Τράπεζας να αποδυναμωθεί η ΕΤΥΚ, στοχεύοντας σε κατακερματισμό της δύναμης της, άρα αποδυνάμωση.

Κατ’ επανάληψη η Τράπεζα αρνήθηκε να καταθέσει στο Ταμείο Προνοίας της Ελληνικής Τράπεζας τις εισφορές που αναλογούν για τους νέους υπαλλήλους της που προηγουμένως εργοδοτούνταν στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Επίσης η Ελληνική Τράπεζα δεν τους έχει εντάξει στις μισθολογικές κλίμακες της ίδιας της Τράπεζας, γεγονός που έπρεπε να γίνει από την πρώτη μέρα.

Η ένταξη στις μισθολογικές κλίμακες πρέπει να γίνει με τη συνεργασία της ΕΤΥΚ, ούτως ώστε το «πάντρεμα» της ένταξης να γίνει δίκαια και αξιοκρατικά και φυσικά να μη στοχεύει στον περιορισμό των εξόδων αλλά ούτε και στην αχρείαστη σπατάλη.

Μετά την ένταξη στις νέες κλίμακες, η Τράπεζα έχει υποχρέωση με βάσει τις συμφωνίες με την ΕΤΥΚ, να προχωρήσει στην συμπλήρωση των Οργανικών θέσεων τόσο στο βαθμό του Υποτμηματάρχη όσο και των αναβαθμίσεων.

Φυσικά ανάλογα πρέπει να αναθεωρηθούν και οι θέσεις σ’όλες τις βαθμίδες ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια λογική πυραμίδα Οργανικής Διάρθρωσης.

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η Οργάνωσή μας αποφάσισε να αντιδράσει άμεσα και δυναμικά.

Συγκεκριμένα, την επόμενη Πέμπτη, 27/12/2018 (12:30 – 14:30) , καλούμε τους συναδέλφους σε δίωρη στάση εργασίας, η οποία σε περίπτωση μη ανταπόκρισης της Τράπεζας θα επεκταθεί και θα επαναλαμβάνεται μέχρις ότου η Τράπεζα εφαρμόσει τις μεταξύ μας Συμβάσεις".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ