Πέριξ των 350 τα παράπονα δανειοληπτών για τράπεζες στην Κεντρική

Αναπάντητες για ένα και πλέον χρόνο οι επιστολές εταιρείας προς την Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας σε σχέση με διαφορά της με τραπεζικό ίδρυμα

Να διασφαλίσει τη δεοντολογική συμπεριφορά των τραπεζικών ιδρυμάτων έναντι των πελατών τους επιδιώκει η Κεντρική Τράπεζα μέσω της Υπηρεσίας Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το αρμόδιο εποπτικό όργανο έχει θεσπίσει μια διαδικασία, κατά την οποία οι δανειολήπτες που έχουν παράπονα από τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται, ή τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, μπορούν να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν σχετικό έντυπο, το οποίο θα τύχει εξέτασης από την Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας (ΥΧΔ).

Ωστόσο, συγκεκριμένη περίπτωση καταγγελίας που ήρθε σε γνώση της «Σημερινής», δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας που έχει θεσπίσει η Κεντρική Τράπεζα. Και αυτό γιατί, όπως προκύπτει, πελάτης τραπεζικού ιδρύματος υπέβαλε παράπονο προς την αρμόδια Αρχή της Κεντρικής, ωστόσο δεν έχει λάβει οποιαδήποτε απάντηση εδώ και ένα περίπου χρόνο. Ούτε αν εξετάζεται η αίτησή του, ούτε σε ποιο στάδιο βρίσκεται, ούτε αν πρέπει να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια.

Περισσότερα στη Σημερινή
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Επιθεωρήσεις σε σφαγεία στο πλαίσιο εκστρατείας για αδήλωτη εργασία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ