Μειώθηκαν οι καταθέσεις αλλά αυξήθηκε ο δανεισμός

Ο ετήσιος ρυθμός της αύξησης των καταθέσεων ανήλθε στο 3,4%, σημειώνοντας επιβράδυνση.

Κατά €272,7 εκ. μειώθηκαν οι καταθέσεις τον μήνα Νοέμβριο στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα. 

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, οι καταθέσεις προσαρμοσμένες ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες μειώθηκαν κατά το συγκεκριμένο ποσό, σε σύγκριση με καθαρή αύξηση ύψους €299,7 εκ. που είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο 2018, φτάνοντας τα €47,5 δισ. τον Νοέμβριο από €47,8 δισ.

Σημειώνεται ότι ο ετήσιος ρυθμός της ανόδου ανήλθε στο 3,4%, καταγράφοντας επιβράδυνση σε σχέση με τους αμέσως προηγούμενους μήνες.

Χωρίς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι καταθέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μειώθηκαν τον Νοέμβριο του 2018 κατά €302,9 εκ. σε σχέση με αύξηση €436,6 δισ. τον Οκτώβριο, με τις καταθέσεις των Κυπρίων πολιτών να υποχωρούν από €37,5 δισ. τον προηγούμενο μήνα σε €37,3 δις. 

Την ίδια ώρα, οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα μειώθηκαν στα €7,1 δισ. από €7,3 δις, ενώ οι καταθέσεις των κατοίκων της ευρωζώνης (της Ελλάδας περιλαμβανομένης) παρέμειναν στα €3,1 δισ.

Εν τω μεταξύ, ενώ οι  καταθέσει μειώθηκαν, τα δάνεια που χορηγήθηκαν αυξήθηκαν. 

Συγκεκριμένα, σημειώθηκε αύξηση ύψους €40,2 εκ. σημειώθηκε στα δάνεια τον Νοέμβριο, έναντι πτώσης €976,5 εκ. τον Οκτώβριο, με τα καταναλωτικά δάνεια να αυξάνονται κατά 2,7% από 2,8% και τα στεγαστικά δάνεια να ενισχύονται κατά 0,4% από 0,3% τον προηγούμενο μήνα.

Σε σχέση με τα επιχειρηματικά δάνεια, αυτά αυξήθηκαν κατά 1,7% από 1,9%  τον προηγούμενο μήνα, με το υπόλοιπο των συνολικών δανείων ανήλθε στα €39,9 δισ. τον Νοέμβριο του 2018.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ