Καταθετικά επιτόκια μέχρι και 2,75% ανακοίνωσε η cdbbank

Η αύξηση των επιτοκίων αφορά «σε απλές προθεσμιακές καταθέσεις, αποταμιευτικούς λογαριασμούς καθώς και ευέλικτα καταθετικά προϊόντα με ελκυστικούς όρους»

Καταθετικά επιτόκια που φθάνουν μέχρι και το 2,75% ανακοίνωσε ότι προσφέρει η cdbbank, αναφέροντας ότι η αύξηση των επιτοκίων αφορά «σε απλές προθεσμιακές καταθέσεις, αποταμιευτικούς λογαριασμούς καθώς και ευέλικτα καταθετικά προϊόντα με ελκυστικούς όρους».

Συγκεκριμένα, η cdbbank αναφέρει ότι για τις απλές προθεσμιακές καταθέσεις το επιτόκιο διαφοροποιείται ανάλογα με τη διάρκεια και το ύψος της κατάθεσης και φθάνει μέχρι το 2,75% για δώδεκα μήνες.

Προσθέτει πως το αντίστοιχο επιτόκιο για προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας έξι μηνών και τριών μηνών ανέρχεται μέχρι το 2,50% και 2,00% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τους αποταμιευτικούς λογαριασμούς, η τράπεζα αναφέρει ότι προσφέρει δύο επιλογές που είναι το CDB Saver monthly και το CDB Saver weekly.

Αναφέρει ότι τα επιτόκια ανέρχονται στο 1,20% για το CDB Saver monthly και στο 0,60% για το CDB Saver weekly και εφαρμόζονται πάνω στο ημερήσιο καθαρό υπόλοιπο του λογαριασμού.

Περαιτέρω, αναφέρει ότι στη γκάμα των καταθετικών προϊόντων που προσφέρει, συμπεριλαμβάνονται το CDB Flexi και το CDB Quarter Escalator και προσθέτει ότι το CDB Flexi προσφέρει κλιμακωτό επιτόκιο που φθάνει μέχρι και το 2,70%, με δικαίωμα ανάληψης συγκεκριμένου ποσοστού επί της αρχικής κατάθεσης χωρίς χρέωση, στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Αναφέρει επίσης ότι το CDB Quarter Escalator, διάρκειας 12 μηνών, προσφέρει κλιμακωτό επιτόκιο που φθάνει μέχρι και το 2,50% καθώς και δικαίωμα τερματισμού της κατάθεσης στο τέλος κάθε τριμήνου χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Το ετησιοποιημένο επιτόκιο του προϊόντος ανέρχεται στο 1,30%.

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Παραμένουν σε υψηλά πολλών ετών τα 10ετή κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ