Στο σφυρί εργοστάσιο στο Καϊμακλί

Με επιφυλλασόμενη τιμή πώλησης €2,000,400.

Το κτήριο είναι βιομηχανικό, διαθέτει ισόγειες αποθήκες και βοηθητικά κτήρια τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας. 

Σημειώνεται ότι, το ολικό εμβαδό είναι 6,800τμ περίπου και χωρίζονται ως εξής: 

- 400τμ γραφεία
- 5.900τμ αποθήκες 
- 500τμ δυο βοηθητικά κτήρια

Ο δημοπράτης είναι ο Δημοσθένης Στρούθος και ο πλειστηριασμός θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου στη 1  το μεσημέρι στη Λεωφόρο Μακαρίου Γ'.