Τρ. Κύπρου: Πενταπλασιάζει το μέρισμα που δίνει στους μετόχους για το 2023

Ενεργοποιεί παράλληλα για πρώτη φορά το εργαλείο της επαναγοράς μετοχών

Στον πενταπλασιασμό του μερίσματος που δίνει στους μετόχους της προχωρεί η Τράπεζα Κύπρου για το 2023, ενεργοποιώντας παράλληλα για πρώτη φορά το εργαλείο της επαναγοράς μετοχών.

Έπειτα από σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Τράπεζα ανακοίνωσε διανομή μερίσματος 25 σεντ για το 2023 ανά συνήθη μετοχή από τα κέρδη για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, πενταπλασιάζοντας το μέρισμα του προηγούμενου έτους (€0.05 ανά συνήθη μετοχή), που σε μετρητά αντιστοιχεί σε €112 εκατ., ενώ αποφάσισε ταυτόχρονα και επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους μέχρι €25 εκατ.

Ως εκ τούτου, η συνολική διανομή αντιστοιχεί σε ποσοστό (payout ratio) 30% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και σε μετρητά ανέρχεται συνολικά σε €137 εκατ.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, «η διανομή αντανακλά την ισχυρή κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος, την υψηλή ρευστότητα και τη συνέχιση της προσπάθειας για παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους», προσθέτοντας πως ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας (CET1) με μεταβατικές διατάξεις ανέρχεται σε 17,4%2 στις 31 Δεκεμβρίου 2023, αντικατοπτρίζοντας διανομή με ποσοστό (payout ratio) 30% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Στόχος η παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους 

Η Τράπεζα υπενθύμισε ότι στόχος του Συγκροτήματος είναι η παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους. «Η διανομή του Συγκροτήματος αναμένεται να σημειώνει συντηρητικά σταδιακή αύξηση με στόχο το ποσοστό (payout ratio) να κυμαίνεται μεταξύ 30-50%, και περιλαμβάνει μερίσματα σε μετρητά και επαναγορά ιδίων μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες αγοράς καθώς και τον προγραμματισμό κεφαλαίων και ρευστότητας», πρόσθεσε.

Το μέρισμα, που υπόκειται σε έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ), θα πληρωθεί σε μετρητά στις 14 Ιουνίου 2024 στους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων στις 26 Απριλίου 2024 (‘Ημερομηνία Αρχείου3’) ενώ ως Ημερομηνία Αποκοπής (‘Ex-Dividend date4’) έχει ορισθεί η 25 Απριλίου 2024. Περαιτέρω πληροφορίες θα παρατίθενται στην Πρόσκληση ΕΓΣ που θα δημοσιευτεί στις ή περίπου στις 12 Απριλίου 2024. 

Επαναγορές ύψους  €25 εκατ.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι, μετά τη λήψη έγκρισης από την ΕΚΤ, το συγκρότημα ανακοίνωσε την πρόθεσή του για έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται μέχρι €25 εκατ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, αναφέρεται.

Όπως σημειώνεται η έναρξη και η υλοποίηση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών θα είναι σύμφωνη με τη γενική εξουσιοδότηση της εταιρίας για την επαναγορά συνήθων μετοχών της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από τους μετόχους κατά την ΕΓΣ στις 26 Μαΐου 2023, η οποία υπόκειται σε ανανέωση κατά την ΕΓΣ που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2024, καθώς και με τους όρους της έγκρισης της ΕΚΤ.

Αράπογλου: Σταθερή απόδοση στους μετόχους

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας, Τάκης Αράπογλου, ανέφερε ότι η «συνεχιζόμενη δέσμευση μας για παροχή σταθερής απόδοσης στους μετόχους αποδεικνύεται από την προτεινόμενη διανομή που περιλαμβάνει ένα σημαντικό μέρισμα σε μετρητά και την πρώτη προγραμματισμένη επαναγορά ιδίων μετοχών». 

«Το συνολικό μέρισμα σε μετρητά», πρόσθεσε, «είναι περίπου πέντε φορές υψηλότερο από το μέρισμα που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος και αντανακλά την ισχυρή χρηματοοικονομική και λειτουργική επίδοση του Συγκροτήματος κατά το 2023, η οποία επιτάχυνε την οργανική δημιουργία κεφαλαίων».

«Είμαστε περήφανοι που η Τράπεζα, διανύοντας το 125ο έτος λειτουργίας της, αποτελεί μια καλά κεφαλαιοποιημένη, διαφοροποιημένη Τράπεζα που δημιουργεί βιώσιμη κερδοφορία», συνέχισε ο κ. Αράπογλου.

Κατέληξε λέγοντας ότι «παραμένουμε επικεντρωμένοι στην παροχή σταθερής απόδοσης για τους μετόχους μας και συνεχίζουμε να εστιάζουμε στη στήριξη των πελατών και της κοινωνίας μας, καθώς και στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας».

Διαβάστε επίσης: Αύξηση εργατικού κόστους: Ο ρόλος της ΑΤΑ και η ανανέωση των συμβάσεων 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ