Η Ελληνική Τράπεζα πρωτοπορεί στην ενίσχυση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών»

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού η Ελληνική Τράπεζα στηρίζει διάφορες δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυσή του, μεταξύ αυτών και το πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών», η τελική εκδήλωση του οποίου φιλοξενήθηκε πρόσφατα στο Κτήριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας, το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών» υλοποιήθηκε στην Κύπρο από την ActionAid Hellas με τη χρηματοδότηση του European Investment Bank Institute.

Για την υλοποίηση του προγράμματος, η ActionAid συνεργάστηκε με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Σκοπός του προγράμματος ήταν η προώθηση της χρηματοικονομικής εκπαίδευσης και η διασύνδεσή της με την ενεργό πολιτειότητα.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην προώθηση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και παιδείας, με ειδική έμφαση στην ανάγκη να εξοπλίσουμε τους μαθητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να λαμβάνουν ενημερωμένες χρηματοοικονομικές αποφάσεις και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.

Το Πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών στην Κύπρο», με προσφορά εξειδικευμένων σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων, υλοποιήθηκε διαδικτυακά, από την ActionAid Hellas, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και αφορούσε στον εμπλουτισμό των προσφερόμενων Προγραμμάτων γύρω από ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής και χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού.

Το Πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε 5 άξονες την ανακάλυψη δεξιοτήτων και προσωπική ανάπτυξη, δικαιώματα και δεσμεύσεις, αποταμίευση και ηθική κατανάλωση, στοχοθέτηση και προϋπολογσμός και κοινωνική επιχειρηματικότητα, ατομική και συλλογική δράση, υπευθυνότητα και ενεργός συμμετοχή στην κοινωνία.

Διαβάστε επίσης: Σταθερό το Κόστος Κινδύνου των ευρωπαϊκών τραπεζών το α' τρίμηνο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ