Φεύγουν οι ξένοι καταθέτες μετά τους νέους κανονισμούς για ξέπλυμα

Αντίθετα, η αβεβαιότητα που προκλήθηκε από την συναλλαγή της πρώην ΣΚΤ είχε ως αποτέλεσμα μια σταθεροποίηση στις καταθέσεις των Κύπριων.

Σημαντική μείωση, που πλησιάζει το 13%, παρουσίασαν το 2018 οι καταθέσεις μη κατοίκων Κύπρου στο τραπεζικό σύστημα ως αποτέλεσμα των αυστηρότερων πολιτικών κατά του ξεπλύματος χρήματος, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).
 
Ειδικότερα, οι καταθέσεις μη κατοίκων Κύπρου, περιλαμβανομένων των Οχημάτων Ειδικού Σκοπού, κατέγραψαν μείωση της τάξης του 12,7% τον Δεκέμβριο του 2018 σε ετήσια βάση από μείωση 2,1% τον Δεκέμβριο του 2017 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ σε απόλυτους αριθμούς, οι καταθέσεις μη κατοίκων Κύπρου, βάσει των καθαρών συναλλαγών, παρουσίασαν μείωση €1,4 δισεκατομμύρια.
 
«Αυτό οφείλεται εν μέρει σε αυστηρότερες κατευθυντήριες γραμμές προς τις τράπεζες στα πλαίσια της ενίσχυσης των πρακτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», αναφέρει η ΚΤΚ στην ετήσια έκθεσή της για το 2018.
 
Αντίθετα, η αβεβαιότητα που προκλήθηκε από την συναλλαγή της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) είχε ως αποτέλεσμα μια σταθεροποίηση στις καταθέσεις των κατοίκων Κύπρου, οι οποίες παρουσίασαν τον Δεκέμβριο του 2018 αύξηση 2,1% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με ετήσια αύξηση 5,5% στο τέλος του 2017 έναντι της περσινής περιόδου.
 
Κατακόρυφη μείωση ΜΕΧ το 2018

Για τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, η ΚΤΚ σημειώνει ότι το 2018 χαρακτηρίστηκε από την πώληση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ προς Ελληνική Τράπεζα και τη μετατροπή της πρώτης σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων (ΣΕΔΙΠΕΣ), αφού έχει να διαχειριστεί μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ), που δεν μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα, ύψους €7δις  περίπου.   

Οι ΜΕΧ της πρώην ΣΚΤ είναι πλέον εκτός τραπεζικού τομέα, γεγονός που μειώνει αισθητά το ποσό των ΜΕΧ στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, αναφέρεται, ενώ η μείωση αυτή προστίθεται στην πώληση ΜΕΧ ύψους €2,8 δις από την Τράπεζα Κύπρου.
 
Σύμφωνα με την ΚΤΚ, ως αποτέλεσμα, μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2018 (τελευταία διαθέσιμα  στοιχεία) σημειώθηκε κατακόρυφη μείωση του επιπέδου των ΜΕΧ, στην οποία συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, οι πωλήσεις ΜΕΧ και η αναταξινόμηση δανείων ως χρεωστικών τίτλων διαθέσιμων προς πώληση.
 
 «Παρά τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε, οι ΜΕΧ παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα από τα  υπόλοιπα της ζώνης του ευρώ, επιβαρύνοντας τον εγχώριο τραπεζικό τομέα και περιορίζοντας την προσφορά δανεισμού», υπογραμμίζει η ΚΤΚ.
 
Επιπρόσθετα, η ΚΤΚ εκτιμά πως μελλοντικά αναμένεται περαιτέρω μείωση των ΜΕΧ λόγω της ενδυνάμωσης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και της επικείμενης εφαρμογής του σχεδίου ΕΣΤΙΑ.
 
Αξιοσημείωτη χαρακτηρίζεται, επίσης, η συγχώνευση της USB με την AstroBank, «που οδηγεί σε μεγαλύτερο εξορθολογισμό του κυπριακού τραπεζικού τομέα».
 
Επιβράδυνση της ανάπτυξης

Εξάλλου, η ΚΤΚ σημειώνει ότι η παγκόσμια οικονομία παρουσίασε περί τα τέλη του 2018 σημάδια επιβράδυνσης, λόγω της ωρίμανσης του παγκόσμιου οικονομικού κύκλου, της μείωσης της νομισματικής στήριξης στις προηγμένες οικονομίες και τον αντίκτυπο της επιβολής δασμών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Κίνας, εξελίξεις που λειτουργούν ως κατασταλτικός παράγοντας  στην  παγκόσμια  οικονομική  δραστηριότητα. 
 
Ως εκ τούτου, αναμένεται επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ το 2019 και στην σταθεροποίησή του τα επόμενα δύο χρόνια, αναφέρεται.
 
Για την κυπριακή οικονομία, η ΚΤΚ υπενθυμίζει ότι οι προβλέψεις για τον ρυθμό ανάπτυξης αναθεωρήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2018 ελαφρώς προς τα κάτω σε σχέση με εκείνες του Ιουνίου του 2018.
 
«Αυτό οφείλεται στη σημαντική αναθεώρηση των ιστορικών στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με την  οποία η δυναμική ανάκαμψης του ΑΕΠ από την κρίση ήδη επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα τη μικρή διαφοροποίηση της αναμενόμενης μελλοντικής  πορείας  του ΑΕΠ», εξηγεί η ΚΤΚ.
 
Ειδικότερα, το  2018 αναμένεται μεγέθυνση 3,8%, με σταδιακή επιβράδυνση στο 3,2% μέχρι και το 2020. Ωστόσο, το 2021 ο ρυθμός ανάπτυξης θα διαμορφωθεί στο 3,3% περιλαμβάνοντας «μια  συντηρητικά εκτιμώμενη επίδραση από τη λειτουργία του καζίνο».
 
Ο πληθωρισμός από το 0,8% το 2018 αναμένεται σταδιακά να αυξηθεί στο 1,7% μέχρι το 2021, αντανακλώντας την προβλεπόμενη θετική πορεία της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας και της ανόδου στις τιμές των υπηρεσιών. 

«Οι  πιθανότητες απόκλισης του ΑΕΠ προς τα πάνω σε σχέση με το κεντρικό  σενάριο είναι  αυξημένες, ενώ για τον πληθωρισμό είναι ισορροπημένες», καταλήγει η ΚΤΚ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ