Διπλή αναβάθμιση της Τράπεζας Κύπρου από τον Moody's

Πλέον η αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται δύο βαθμίδες πάνω από το όριο της επενδυτικής κατηγορίας, και μία βαθμίδα πάνω από την μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση του κράτους, με την αξιολόγηση στην κλίμακα του συγκεκριμένου οίκου να βρίσκεται ψηλότερα και από τις ελληνικές τράπεζες.

O οίκος αξιολόγησης Moody’ προχώρησε σήμερα σε διπλή αναβάθμιση της αξιολόγησης μακροχρόνιων καταθέσεων στο Baa1 από Baa3 αναθέτοντας σταθερή προοπτική, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη βελτίωση του προφίλ φερεγγυότητας σε συνδυασμό με αυξημένη προστασία των καταθετών έπειτα από την πρόσφατη έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Πλέον η αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται δύο βαθμίδες πάνω από το όριο της επενδυτικής κατηγορίας, και μία βαθμίδα πάνω από την μακροχρόνια πιστοληπτική αξιολόγηση του κράτους, με την αξιολόγηση στην κλίμακα του συγκεκριμένου οίκου να βρίσκεται ψηλότερα και από τις ελληνικές τράπεζες.

«Η πράξη αξιολόγησης εμπερικλείει τις συνεχιζόμενες βελτιώσεις στο προφίλ φερεγγυότητας της Τράπεζας Κύπρου σε συνδυασμό με την αυξημένη προστασία που δίδεται στους καταθέτες της τράπεζας μετά την πρόσφατη έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας», αναφέρει σε δελτίο που εξέδωσε ο Moody’s.

Ειδικότερα, αναφέρεται στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας κατά τα τελευταία τρίμηνα, με τον δείκτη Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) να βρίσκεται στο 17.1% τον Μάρτιο του 2024 από 15,6% τον Ιούνιο του 2023, όταν ο οίκος είχε εκδώσει την προηγούμενη πράξη αξιολόγησης.  «Αναμένουμε το κεφάλαιο να συνεχίζει να αυξάνεται, υποστηριζόμενο από την εσωτερική ικανότητα δημιουργίας κεφαλαίου, ενώ οι κίνδυνοι στο κεφάλαιο σταδιακά υποχωρούν, καθώς η τράπεζα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τα παλαιότερα προβλήματα όσον αφορά τα περιουσιακά της στοιχεία», συμπληρώνει ο οίκος.

Προβάλλει επίσης την σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, με δείκτη καθαρού εισοδήματος επί των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων να βρίσκεται στο 2,1% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024.

«Παρόλο που η κερδοφορία θα υποχωρήσει από τα πρόσφατα υψηλά καθώς τα επιτόκια θα ομαλοποιηθούν, αναμένουμε ότι η τράπεζα θα διατηρήσει μια στέρεα καθαρή κερδοφορία του πέραν του 1% των περιουσιακών στοιχείων, στηριζόμενη από τις πρωτοβουλίες μείωσης του λειτουργικού κόστους και του ψηφιακού μετασχηματισμού», επισημαίνει ο Moodys.

Παράλληλα, ο οίκος επισημαίνει πως η αναβάθμιση εμπερικλείει επίσης την πρόσφατη έκδοση πράσινου ομολόγου αξίας €300 εκατ., κάτι που αύξησε την προστασία των καταθετών.

Σύμφωνα με τον οίκο, η σταθερή προοπτική ισοσταθμίζει το ενδεχόμενο της επιπλέον βελτίωσης στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού έναντι της χαμηλότερης κερδοφορίας, το σταθερό λειτουργικό περιβάλλον, την σταθερή χρηματοδότηση της τράπεζας, τη ρευστότητα και τα κεφαλαιακά μεγέθη.

Διαβάστε επίσης: Επενδυτική βαθμίδα από την DBRS στη Eurobank

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ