Η ΕΥ εισάγει ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση αναπτυγμένη σε SAP® Cloud Platform

Με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης.

    Το EY Risk Navigator (Πλοηγός Κινδύνων της ΕΥ), κτισμένο σε SAP® Cloud Platform, ενσωματώνει στην ίδια πλατφόρμα εξελιγμένες τεχνολογίες κινδύνων και αναλύσεων δεδομένων.
    Η προηγμένη απεικόνιση και οι αναλύσεις προβλέψεων μπορούν να βελτιώσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα διοικητικά συμβούλια.

Η ΕΥ ανακοινώνει την ανάπτυξη και εισαγωγή του EY Risk Navigator, μίας ολοκληρωμένης λύσης κτισμένης στην ανοιχτή πλατφόρμα υπηρεσιών της SAP - SAP® Cloud Platform, η οποία βοηθά τους πελάτες της ΕΥ να αναλύουν και να αξιοποιούν κατάλληλα προβλέψεις, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων και θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης.

Το ΕΥ Risk Navigator προσφέρεται ανά το παγκόσμιο και συνδυάζει την εκτενή εμπειρία της ΕΥ σε θέματα κινδύνων, ελέγχων και αναλύσεων δεδομένων σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, σε ένα ενιαίο πλαίσιο για προηγμένη παρακολούθηση και ταχεία ανάπτυξη.
Η νέα αυτή λύση βασίζεται σε δύο βασικά εργαλεία παρακολούθησης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης της ΕΥ: την Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Ακεραιότητας (EY Business Integrity Platform) και το ΕΥ RouteONE.

Τα εργαλεία αυτά βοηθούν ήδη τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν δυνατότητες συνεχούς παρακολούθησης κινδύνων γρήγορα και αποτελεσματικά. Με την ενσωμάτωση του EY Governance Risk and Compliance Digital Boardroom - που αποτελεί βασικό εργαλείο του ΕΥ RouteONE - και του SAP Digital Boardroom, oι πελάτες της ΕΥ μπορούν πλέον να επωφεληθούν από εξελιγμένες μορφές απεικόνισης και αναλύσεων προβλέψεων, οι οποίες θα βοηθήσουν τα διοικητικά τους συμβούλια να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις. 

Ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, σημειώνει:

«Η πλατφόρμα ΕΥ Risk Navigator βοηθά ουσιαστικά τους πελάτες μας να χρησιμοποιούν δεδομένα για τη λήψη ταχύτερων και καλύτερα τεκμηριωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων. Ενσωματώνει εξελιγμένες τεχνολογίες και μεθοδολογίες ανάλυσης δεδομένων, μπορεί να παρακολουθεί κινδύνους και παρέχει εργαλεία πρόβλεψης, όλα σε μία μόνο πλατφόρμα. Το ισχυρό αυτό εργαλείο προέκυψε λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών συστημάτων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επίσης αυξανόμενη ζήτηση για πιο εμπεριστατωμένες και πρακτικές πληροφορίες κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης. Έχοντας ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια τους, οι πελάτες μας μπορούν πλέον να δουλεύουν με περισσότερη αποδοτικότητα, ενώ ταυτόχρονα έχουν την ευχέρεια να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε άλλα εξίσου σημαντικά θέματα που τους απασχολούν.»

Τα πλεονεκτήματα του EY Risk Navigator περιλαμβάνουν:

►    Ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική, με αναφορές λύσεων σε πραγματικό χρόνο σε ένα πλήρως ασφαλές περιβάλλον.
►    Αποδεδειγμένο περιεχόμενο διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης το οποίο βασίζεται στις γνώσεις και την πείρα της ΕΥ διεθνώς, μέσα από εκατοντάδες πελατειακές σχέσεις.
►    Περισσότερη ταχύτητα στην αξία, καθιστώντας εφικτή την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και τη γρήγορη διάθεσή τους στην αγορά μέσω ενός τυποποιημένου μοντέλου εξυπηρέτησης.
►    Εύρος λειτουργικότητας σε όλη την ΕΥ που μειώνει την ανάγκη εισαγωγής δεδομένων από διάφορες πλατφόρμες προμηθευτών.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ