Πρωτοποριακό μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Με νέα εναλλαχτική μέθοδο παρακολούθησης για επαγγελματίες.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ένα πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα πάνω στην πρόληψη και τον έλεγχο λοιμωδών νοσημάτων (Infectious Diseases: Prevention & Control).

Το πρόγραμμα σκοπεύει στη λεπτομερή ανάλυση των αρχών, πρακτικών και ερευνητικών μεθόδων, σχετικών με την πρόληψη και των έλεγχο λοιμωδών νοσημάτων, σε απόλυτη συμφωνία με τη στρατηγική «Μία Υγεία» που ακολουθείται από Διεθνείς Οργανισμούς και βασίζεται στη προφανή σχέση ανάμεσα στην διατήρηση της υγείας του ανθρώπινου πληθυσμού και το περιβάλλον στο οποίο ζει. 

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνο Τσιούτη, Λέκτορα στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Νέων Ιατρών και μέλος της Ομάδας Εργασίας Εκπαίδευσης της European Committee on Infection Control (EUCIC), «το καινοτόμο και επίκαιρο αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς, νοσηλευτές και σε αποφοίτους επιστημών υγείας όπως βιολογίας, φαρμακευτικής και βιοϊατρικών επιστημών, οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν περαιτέρω στο αντικείμενο της πρόληψης και ελέγχου των λοιμωδών νοσημάτων».

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων, σε τμήματα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, ερευνητικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων, μονάδες ελέγχου λοιμώξεων σε ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια, κυβερνητικές θέσεις (σε δημόσιες υπηρεσίες, υγειονομικά τμήματα, ή υπηρεσίες λοιμωδών νοσημάτων), ή θέσεις διδασκαλίας και εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια φοίτησης 18 μήνες και διδάσκεται στα Αγγλικά. Κύριος του στόχος, σύμφωνα με τον κ. Τσιούτη, είναι να καλύψει τις παρούσες και συνεχείς ανάγκες για κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες στην πρόληψη και έλεγχο των λοιμώξεων όχι μόνο σε τοπικό, αλλά  και σε διεθνές επίπεδο. Στο διδακτικό προσωπικό και στο διεθνές συμβουλευτικό σώμα του προγράμματος, περιλαμβάνονται επιστήμονες και ακαδημαϊκοί διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους, εξειδικευμένοι επιστήμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό με εμπειρία στο αντικείμενο, αλλά και εκπρόσωποι φορέων με πρακτική εμπειρία και μακρόχρονη παρουσία στο χώρο.

Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό εντάσσεται στο καινοτόμο εναλλακτικό τρόπο παρακολούθησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου σκοπός του οποίου είναι η διευκόλυνση εργαζομένων και άλλων ενδιαφερομένων με οικογενειακές ή άλλες υποχρεώσεις, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν. Η εναλλακτική αυτή διευθέτηση έχει σχεδιαστεί με τρόπο που περιορίζει τις ημέρες παρουσίας των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, διατηρώντας ταυτόχρονα ακέραιες τις προδιαγραφές (ώρες διδασκαλίας, εργασίες, πρακτική άσκηση, εξετάσεις κτλ.).

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει τις πιο ολοκληρωμένες σπουδές στους τομείς Ιατρικής, Οδοντιατρικής  Επιστημών Υγείας και Επιστημών Ζωής στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει 22 προγράμματα, εκ των οποίων 10 κατ’ αποκλειστικότητα, όπως Φαρμακευτική, Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Διατροφή-Διαιτολογία, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, Βιολογία, Βιοιατρικές Επιστήμες και Εργοθεραπεία.  

Έπειτα από ενδελεχή έρευνα αποδείχθηκε ότι το 82% των αποφοίτων του Πανεπιστημίου εξασφαλίζουν εργασία στον τομέα των σπουδών τους μέσα στους έξι πρώτους μήνες από την ολοκλήρωση της φοίτησής τους, σημαντικό δε ποσοστό από αυτούς, ενώ είναι ακόμα φοιτητές. Αυτό ακριβώς είναι το πλεονέκτημα το οποίο έχει επισημανθεί στην αξιολόγηση της QS Top Universities, με την αναγνώριση ‘πέντε αστέρια’ που απένειμε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στον τομέα της απασχολησιμότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ