ΙΠΕ: Νέες προσκλήσεις Προγραμμάτων RESTART

Ο προϋπολογισμός ξεπερνά τα €22,4 εκατομμύρια.

Σε παρουσίαση των νέων Προσκλήσεων υποβολής ερευνητικών προτάσεων που προκηρύχθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο των Προγραμμάτων RESTART 2016-2020, ύψους €22,4 εκατ., προχωρεί το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). Η παρουσίαση θα γίνει στο πλαίσιο Ενημερωτικής Ημερίδας, την Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 8:30 το πρωί μέχρι τις 13:00 το μεσημέρι, θα παρουσιαστούν οι βασικές πτυχές των επτά Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων που είναι διαθέσιμες αυτή την περίοδο ή αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και θα αναλυθούν τα συμπεράσματα από τις πρώτες Προσκλήσεις των ίδιων Προγραμμάτων που έχουν ολοκληρωθεί.

Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η σημασία και οι μορφές εμπορικής εκμετάλλευσης ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και οι νέες σχετικές Προσκλήσεις του ΙΠΕ. Στο πλαίσιο της Ημερίδας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν χρήσιμες συμβουλές για την υποβολή επιτυχημένων προτάσεων ενώ θα ενημερωθούν για τους γενικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες συμμετοχής στα εν λόγω Προγράμματα. 

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν ενώ όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να δηλώσουν συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΙΠΕ http://www.research.org.cy 

Συγκεκριμένα, θα γίνει παρουσίαση των ακόλουθων Προγραμμάτων: 

«Ολοκληρωμένα Έργα»: Αφορά τη χρηματοδότηση διεπιστημονικών έργων συνεργασίας μεγάλου βεληνεκούς στους τομείς: «Ενέργεια», «Τουρισμός», «Γεωργία-Τρόφιμα», «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές», «Μεταφορές-Ναυτιλία» και «Υγεία». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €9 εκατ. ευρώ ενώ η μέγιστη χρηματοδότηση ανέρχεται στο €1 εκατ., ανά έργο. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων είναι η 11η Ιανουαρίου 2019.  

«Νησίδες Αριστείας»: Μέσω του Προγράμματος «Νησίδες Αριστείας», θα δοθεί χρηματοδότηση συνολικού ύψους €7,5 εκατ. για πρωτοποριακά ερευνητικά έργα σε τομείς αιχμής με στόχο την προώθηση της επιστημονικής αριστείας. Τα έργα θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές: «Επιστήμες Ζωής» (μέχρι €250.000 ανά έργο), «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» (μέχρι €250.000 ανά έργο) και «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (μέχρι €150.000 ανά έργο). Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2019.

«ΔΙΔΑΚΤΩΡ»: Με προϋπολογισμό €4.76 εκατ. το Πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση νέων επιστημόνων μεταδιδακτορικού επιπέδου για εκπόνηση υψηλού επιπέδου ερευνητικών έργων και στην εμπλοκή τους στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως επίσης και στη δημιουργία κρίσιμης μάζας ερευνητών σε τομείς επιστημονικής αιχμής και βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Καταληκτική Ημερομηνία είναι η 9η Νοεμβρίου 2018. 

«Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας»: Για την υλοποίηση δράσεων αξιοποίησης αποτελεσμάτων έρευνας διατίθεται χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού €540 χιλιάδων στο πλαίσιο δύο Προγραμμάτων που ανακοινώνονται για πρώτη φορά. Το Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας» υποστηρίζει την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων από  οργανισμούς έρευνας ή άλλους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αντίστοιχα, το Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας από Επιχειρήσεις» προβλέπει την υποστήριξη δραστηριοτήτων για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει μέσα από την υλοποίηση ερευνητικού έργου συγχρηματοδοτούμενου από το ΙΠΕ και στο οποίο συμμετείχε η επιχείρηση που υποβάλλει την πρόταση. 

«Διακρατική Συνεργασία»: Αφορά στην ανάπτυξη συνεργασίας και τη δικτύωση φορέων της Κύπρου με φορείς από τη Ρωσική Ομοσπονδία μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων, με προϋπολογισμό €600.000, που καλύπτουν, η πρώτη τη συνεργασία μεταξύ ρωσικών και κυπριακών ερευνητικών και άλλων φορέων και η δεύτερη τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων των δύο χωρών. Μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών έργων επιδιώκεται η ανάπτυξη συνεργασίας και τη δικτύωση φορέων της Κύπρου με φορείς. 

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
Το  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ