Η Κυπριακή Δημοκρατία και η EBRD στηρίζουν τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις

Παροχή επιχορηγήσεων για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών .

Πρωτοβουλία στήριξης μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία ανακοινώνουν το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (YEEBT) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). 

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η παροχή επιχορηγήσεων σε 30 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι εγγεγραμμένες και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία, για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η πρωτοβουλία εμπίπτει στο πρόγραμμα «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις» (Advice for Small Businesses - ASB), ένα τριετές πρόγραμμα που υλοποιείται από τους δύο φορείς από τον Μάιο του 2017 και το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την προώθηση της ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη της τοπικής αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών και την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. 

Εκ μέρους του Υπουργείου, ο Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου και Εκπρόσωπος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Κύπρου, κ. Κωνσταντίνος Καραγιώργης, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε το πρόγραμμα ASB, που αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων και τις εξαγωγικές τους δυνατότητες. Είναι με χαρά που ανακοινώνουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς πρόκειται για άμεση απάντηση σε ένα αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας. Δεδομένης της εξειδίκευσης της EBRD στον συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας, είμαστε σίγουροι ότι το πρόγραμμα θα επιτύχει, αφήνοντας το θετικό του αποτύπωμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Με τη σειρά της, η κα Anna Filipova, National Programme Manager του προγράμματος ASB της EBRD στην Κύπρο, πρόσθεσε: «Η στήριξη του ιδιωτικού τομέα αποτελεί προτεραιότητα της αποστολής της EBRD και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μας δίνεται η ευκαιρία να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στις κυπριακές επιχειρήσεις. Με το πρόγραμμά μας θα παρέχουμε στοχευμένη στήριξη στις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών τους, βοηθώντας τις με τον τρόπο αυτό να αναπτυχθούν και να πετύχουν». 

Οι επιχορηγήσεις θα εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας, δηλαδή κατά σειρά υποβολής της αίτησης και  εφόσον ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια έγκρισης της επιχορήγησης. Η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Οκτωβρίου 2018.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τους κανόνες εκταμίευσης των επιχορηγήσεων, τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, το χρονοδιάγραμμα που θα τηρηθεί και άλλες διευκρινήσεις σχετικές με την πρόσκληση και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου (https://goo.gl/w7P29t) και στην EBRD Κύπρου (+357 22 395 500-1, knowhowcyprus@ebrd.com).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ