Άυξηση 25,4% παρουσίασε το έλλειμα του εμπορικού ισοζυγίου

Για το πρώτο εννεάμηνο.

Αύξηση της τάξης του 25,4% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τους πρώτους εννιά μήνες φέτος σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία, τη Δευτέρα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ήταν €6.170,0 εκ. σε σύγκριση με €6.602,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες Χώρες και σε κράτη μέλη της ΕΕ) την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 ήταν €2.400,1 εκ. σε σύγκριση με €3.595,2 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2018.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.769,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 σε σχέση με €3.006,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €856,7 εκ. σε σχέση με €1.068,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018.

Παράλληλα, οι συνολικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €759,4 εκ. σε σχέση με €1.371,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018.

Τον Σεπτέμβριο φέτος οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ) ήταν €715,5 εκ. σε σύγκριση με €684,9 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και σε κράτη μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν €218,6 εκ. σε σχέση με €269,5 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν €134,6 εκ. σε σχέση με €154,3 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν €84,0 εκ. σε σχέση με €115,2 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2018.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν €128,7 εκ. σε σχέση με €147,9 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Αύγουστο του 2019 ήταν €4,3 εκ. σε σύγκριση με €3,5 εκ. τον Σεπτέμβριο του 2018.

Πηγή: ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ