Δεν θα ξαναδούμε τιμές σε ετικέτες που τελειώνουν σε .99;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται για το τέλος των κερμάτων 1 και 2 σεντς και προωθεί την στρογγυλοποίηση των τιμών.

Του Ξένιου Μεσαρίτη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει το ζήτημα απόσυρσης των κερμάτων των 1 και 2 σεντς, με πιθανότητες να επέλθουν και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Στις αναφορές της Επιτροπής η απόσυρση των νομισμάτων θα συνοδευτεί με οδηγίες στρογγυλοποίησης των τιμών, κάτι που πιθανότατα θα επιφέρει και ένα τέλος στις ετικέτες με τιμές 1,99 ή 999,99 κτλ.

Αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιτροπής ότι αυτά τα νομίσματα θα εξαφανίζονταν σταδιακά από την κυκλοφορία λόγω του υψηλού ποσοστού απώλειας και της έλλειψης ελκυστικότητας ως μέσου πληρωμής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 διαδικασία αξιολόγησης και εκτίμησης των επιπτώσεων στη χρήση των κερμάτων 1 και 2 σεντ όσον αφορά τα κριτήρια κόστους όπως επίσης και αποδοχής και χρήσης τους από το κοινό. Οι ευρωπαίοι πολίτες θα είναι σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους για τέσσερις εβδομάδες σχετικά με το εάν θα τις καταργήσουν ή όχι μέσω ανοικτής διαβούλευσης σε έναν ειδικό ιστότοπο.

Διάφορα ιδρύματα, οι αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών και η κοινωνία των πολιτών θα μπορούν επίσης να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Επισήμως, η διαβούλευση θα επικεντρωθεί στα διάφορα νομίσματα του ευρωπαϊκού νομίσματος, αλλά ο στόχος είναι να αποφασιστεί, στο τέλος του 2021, "εάν μια νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση ενιαίων κανόνων στρογγυλοποίησης για πληρωμές σε μετρητά και στη ζώνη του ευρώ, και ενδεχομένως την εγκατάλειψη από τα κέρματα 1 και 2 λεπτών, είναι δικαιολογημένη ", αναφέρει το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο οικονομικός, περιβαλλοντικός και κοινωνικός αντίκτυπος αυτών των νομισμάτων θα μελετηθεί από το ίδρυμα.

Τέσσερα σενάρια για τα κέρματα 1 και 2 σεντς

Η διαδικασία ξεκίνησε το 2013 με τη δημοσίευση έκθεσης ("Θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη έκδοση κερμάτων 1 και 2 λεπτών") από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Προτάθηκαν τέσσερα σενάρια τότε:

  • το «status quo» με τη συνέχιση της έκδοσης υπό τις τρέχουσες συνθήκες, χωρίς να αλλάξει το νομικό ή το ουσιαστικό πλαίσιο.
  • "έκδοση χαμηλού κόστους" αλλάζοντας τη φυσική σύνθεση του νομίσματος, βελτιώνοντας την παραγωγική απόδοση ή και τα δύο.
  • "ταχεία απόσυρση" με την κατάργηση και την απόσυρση των κερμάτων ενός και δύο λεπτών για σύντομο χρονικό διάστημα, συνοδευόμενη από κανόνες στρογγυλοποίησης ·
  • και «σταδιακή κατάργηση» με την παύση της έκδοσης των κερμάτων ενός και δύο σεντ και την εισαγωγή κανόνων στρογγυλοποίησης. Σε αυτό το σενάριο δεν θα παράγονται πλέον κέρματα και θα ισχύουν επίσης δεσμευτικοί κανόνες στρογγυλοποίησης, αλλά τα νομίσματα θα παραμείνουν νόμιμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ