Στα €2,875 δισεκατομμύρια το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.875,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020 σε σύγκριση με €3.248,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση «Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (κατά εμπόρευμα και χώρα)» για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για την ποσότητα και την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών των εγχώρια παραγόμενων και ξένων προϊόντων, κατά εξαψήφιο κώδικα εμπορεύματος της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020 ήταν €4.828,8 εκ. σε σύγκριση με €5.438,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2019, σημειώνοντας μείωση 11,2%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020 ήταν €1.953,7 εκ. σε σύγκριση με €2.190,2 εκ. για την ίδια περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 10,8%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.875,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020 σε σύγκριση με €3.248,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 

(β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο με μερίδιο €2.880,2 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €537,4 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €1.411,2 εκ.       

(γ) Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €594,2 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €202,6 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2020. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €1.156,9 εκ.       

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ