Μειώθηκε κατά 8,3% ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου

Το 2020 ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων σημείωσε μείωση 8,3%.

Μειώθηκε κατά 8,3% το 2020 ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου και Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων, σε σύγκριση με το 2019, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία.
 
Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, ο Δείκτης σημείωσε μείωση κατά 3,2% και έφτασε στις 126,2 μονάδες (βάση 2015=100), σε σύγκριση με 130,4 μονάδες το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Εξάλλου, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου εκτός από το Eμπόριο Mηχανοκίνητων Oχημάτων σημείωσε το 2020 μείωση 7,5% σε σύγκριση με το 2019.
 
Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020, σημείωσε μείωση κατά 8,3% και έφτασε στις 111,6 μονάδες (βάση 2015=100), σε σύγκριση με 120,6 μονάδες το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ