Μείωση €300 εκατομμύρια στο ελλειμα του εμπορικού ισοζυγίου το 2020

Κατά περίπου €300 εκατομμύρια μειώθηκε το 2020 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, σε σύγκριση με το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία, λόγω της μεγάλης μείωσης των εισαγωγών κατά περίπου €700 εκ..

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε στα €4.762,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με €5.063,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αυτό είναι το χαμηλότερο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου από το 2017.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020 ήταν €7.503,8 εκ. σε σύγκριση με €8.200,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2019, σημειώνοντας μείωση 8,5%.
 
Εξάλλου, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2020 ήταν €2.741,0 εκ. σε σύγκριση με €3.137,0 εκ. για την ίδια περίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 12,6%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η κύρια πηγή προμήθειας αγαθών προς την Κύπρο, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, με μερίδιο €4.373,4 εκ. επί των συνολικών εισαγωγών, ενώ οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €854,2 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020. Οι εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €2.276,2 εκ.

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε €915,4 εκ., ενώ οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ήταν €288,1 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020. Οι εξαγωγές προς τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ήταν €1.537,5 εκ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ