Αυξημένο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο

Καταγράφηκε αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου τον Ιούνιο.

Αύξηση €82,4 εκ. κατέγραψε το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρσι, ανερχόμενο σε €615,4 εκ., έναντι €533 εκ. τον Ιούνιο 2020, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, αύξηση καταγράφηκε στο έλλειμμα και τους πρώτους επτά μήνες του έτους.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2021 έχουν ως εξής:

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €761,2 εκ. τον Ιούνιο 2021 σε σύγκριση με €668,9 εκ. τον Ιούνιο 2020, σημειώνοντας αύξηση 13,8%.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2021 ήταν €145,8 εκ. σε σύγκριση με €135,9 εκ. τον Ιούνιο 2020, καταγράφοντας αύξηση 7,3%.

Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιούνιο 2021 ανήλθε σε €138,3 εκ. σε σύγκριση με €126,1 εκ. τον Ιούνιο 2020, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Ιούνιο 2021 ανήλθε στα €6,1 εκ. έναντι €8,1 εκ. τον Ιούνιο 2020.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιούνιο 2021 ήταν €148,9 εκ. σε σύγκριση με €140,0 εκ. τον Ιούνιο 2020, σημειώνοντας αύξηση 6,4%.

Αύξηση €615,5 εκ. στο έλλειμμα το επτάμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία
-----------------------------------------------------------
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.154,9 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021 σε σύγκριση με €2.539,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 ήταν €4.786,0 εκ. σε σύγκριση με €4.294,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020, σημειώνοντας αύξηση 11,4%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2021 ήταν €1.631,0 εκ. σε σύγκριση με €1.755,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020, σημειώνοντας μείωση 7,1%.

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, τον Ιούλιο οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €769,0 εκ. σε σύγκριση με €669,1 εκ. τον Ιούλιο 2020, καταγράφοντας αύξηση 14,9%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούλιο 2021 ήταν €549,8 εκ. και από τρίτες χώρες €219,2 εκ. σε σύγκριση με €432,4 εκ. και €236,6 εκ. αντίστοιχα τον Ιούλιο 2020.

Οι εισαγωγές τον Ιούλιο 2021 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €71,9 εκ. έναντι €89,5 εκ. τον Ιούλιο 2020.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούλιο 2021 ήταν €313,5 εκ. σε σύγκριση με €213,4 εκ. τον Ιούλιο 2020, σημειώνοντας αύξηση 46,9%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούλιο 2021 ήταν €92,9 εκ. και προς τρίτες χώρες €220,6 εκ., σε σύγκριση με €65,1 εκ. και €148,4 εκ. αντίστοιχα τον Ιούλιο 2020.

Οι εξαγωγές τον Ιούλιο 2021 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €83,2 εκ. έναντι €33,3 εκ. τον Ιούλιο 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ