Ανακάμπτει σε όγκο και αξία το λιανικό εμπόριο

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 9,3% και ο δείκτης όγκου αύξηση 7,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020.

Ανακάμπτει το λιανικό εμπόριο στην Κύπρο τόσο σε όγκο όσο και σε αξία σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο 2021 κατά 12,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Πίνακας 1). Κατά τον ίδιο, μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 7,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Πίνακας 2).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 9,3% και ο δείκτης όγκου αύξηση 7,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ