Εμπορικό Έλλειμμα:  €429 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο και  €729 εκατομμύρια τον Μάρτιο

Στα 429 εκ. ευρώ το εμπορικό έλλειμμα τον Φεβρουάριο, στα 729 εκ. ευρώ τον Μάρτιο

Στα €429 εκ. ανήλθε το εμπορικό έλλειμμα τον Φεβρουάριο στην Κύπρο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία για το εμπόριο Φεβρουαρίου που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία. Επιπλέον, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το εμπορικό έλλειμμα τον Μάρτιο 2022 ανήλθε στα €729 εκ.

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες ήταν €727,6 εκ. τον Φεβρουάριο 2022 σε σύγκριση με €744,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2021, σημειώνοντας μείωση 2,2%

Ταυτόχρονα, αύξηση 37,3% κατέγραψαν οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2022 ήταν €151,3 εκ. σε σύγκριση με €110,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2021.

Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Φεβρουάριο 2022 ανήλθε σε €142,1 εκ. σε σύγκριση με €102,1 εκ. τον Φεβρουάριο 2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Φεβρουάριο 2022 ανήλθε στα €8,1 εκ. έναντι €6,9 εκ. τον Φεβρουάριο 2021.

Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων σημείωσαν αύξηση 112,9%, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2022 ήταν €147,3 εκ. σε σύγκριση με €69,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2021.

Επιπλέον, δημοσιεύτηκαν την Τρίτη τα προκαταρκτικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο Μαρτίου.

Σύμφωνα με αυτά, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών κατέγραψαν αύξηση 67,3%, αφού ήταν €998,1 εκ. σε σύγκριση με €596,5 εκ. τον Μάρτιο 2021.

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Μάρτιο 2022 ήταν €594,7 εκ. και από τρίτες χώρες €403,5 εκ. σε σύγκριση με €413,5 εκ. και €183,0 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2021. Οι εισαγωγές τον Μάρτιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €159,2 εκ. έναντι €27,7 εκ. τον Μάρτιο 2021.

Από την άλλη, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Μάρτιο 2022 ήταν €268,6 εκ. σε σύγκριση με €223,4 εκ. τον Μάρτιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 20,3%.

Οι εξαγωγές προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Μάρτιο 2022 ήταν €82,6 εκ. και προς τρίτες χώρες €186,0 εκ., σε σύγκριση με €70,2 εκ. και €153,1 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2021. Οι εξαγωγές τον Μάρτιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αεροσκάφη), συνολικής αξίας €29,9 εκ. έναντι €45,4 εκ. τον Μάρτιο 2021.

Τέλος, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών από κράτη μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 ήταν €2.474,2 εκ. σε σύγκριση με €1.931,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 28,1%.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 ήταν €789,7 εκ. σε σύγκριση με €559,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 41,3%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.684,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 σε σύγκριση με €1.372,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ