Τα Εμπορικά Επιμελητήρια καλωσορίζουν την απόφαση για το Brexit

Μεταξύ αυτών και το ΚΕΒΕ.

Μετά την πρόσφατη έγκριση των 27 κρατών μελών της ΕΕ της συμφωνίας αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ καθώς και της πολιτικής δήλωσης για τη μελλοντική σχέση ΕΕ-ΗΒ ο Πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων Christoph Leitl, προέβη στην εξής δήλωση:

«Τα Επιμελητήρια των 27 κρατών μελών καλωσορίζουν αυτό το σημαντικό βήμα προς ένα συντεταγμένο Brexit. Δεν γιορτάζουμε καθώς πιστεύουμε πως θα ήταν καλύτερα να μην συνέβαινε αυτό. Παρ’ όλα αυτά η αποφυγή ενός άτακτου Brexit είναι καίριας σημασίας για την ελαχιστοποίηση των οικονομικών και εμπορικών δυσμενών επιπτώσεων. Οι ηγέτες των 27 έχουν κάνει το καθήκον τους. Τώρα καλούμε το Βρετανικό Κοινοβούλιο να κάνει το ίδιο τον ερχόμενο μήνα.

Η συμφωνία αυτή είναι βέβαια η αρχή. Το ΗΒ θα παραμείνει ένας σημαντικός εταίρος για πολλές επιχειρήσεις της ΕΕ μετά το Brexit και επομένως οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να διεξάγουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες με τις λιγότερες δυνατές δυσκολίες. Τα Ευρωεπιμελητήρια θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν στενές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ αν και πολλές πτυχές της μελλοντικής σχέσης παραμένουν άγνωστες. Τα Επιμελητήρια πιστεύουν πως η πολιτική δήλωση χαράσσει το δρόμο για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν για να προσδιοριστεί η μελλοντική σχέση»

Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης δήλωσε:

«Για μας εδώ στην Κύπρο η συμφωνία για ομαλή έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ είναι ακόμα πιο σημαντική λόγω των στενών σχέσεων της Κύπρου με το ΗΒ σε όλους σχεδόν του τομείς και φυσικά στον επιχειρηματικό και οικονομικό τομέα. Εκφράζουμε επίσης την ικανοποίηση μας για τη συμφωνία που επετεύχθη σε σχέση με τις Βρετανικές βάσεις αφού αυτό θα επιτρέψει στους Κύπριους πολίτες και τις Κυπριακές επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των Βρετανικών βάσεων να συνεχίσουν να διαβιούν, να εργάζονται και να επιχειρούν με βάση τις πρόνοιες του Κοινοτικού κεκτημένου.

Σε σχέση με την πολιτική δήλωση για τη μελλοντική σχέση του ΗΒ με την ΕΕ το ΚΕΒΕ πιστεύει πως αυτή θέτει τις βάσεις για μια όσο το δυνατό στενότερη σχέση η οποία θα ελαχιστοποιήσει στο μέτρο του δυνατού τις δυσμενείς επιπτώσεις για τις Κυπριακές επιχειρήσεις.

Εκφράζουμε την ευχή πως το Βρετανικό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει τον ερχόμενο μήνα τη συμφωνία αποχώρησης έτσι που να υπάρξει επικέντρωση στην επίτευξη συμφωνίας για τη μελλοντική σχέση ΗΒ και ΕΕ.

Παρά τα αρνητικά του Brexit, το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει παράλληλα με αμείωτο ρυθμό τις προσπάθειες του για την αποκόμιση όσο το δυνατόν περισσότερου οφέλους για τη χώρα μας μέσω της προσέλκυσης επιχειρήσεων που τώρα βρίσκονται στο ΗΒ και θα θέλουν να μεταφέρουν την έδρα τους ή να αποκτήσουν βάση για τις δραστηριότητες τους σε έδαφος της ΕΕ.»