Το 2020 το εμπόριο στην Κύπρο έχασε το 4,8% του κύκλου εργασιών

Μειώθηκαν τα κυριότερα μεγέθη στον εμπορικό τομέα το 2020, σε σύγκριση με 2019, στα 12,67 δισ. ο κύκλος εργασιών

Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης, σε σύγκριση με το 2019, κατέγραψαν τα κυριότερα μεγέθη στον εμπορικό τομέα κατά το 2020, σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της έρευνας χονδρικού και λιανικού εμπορίου, που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στον ευρύτερο εμπορικό τομέα μειώθηκε το 2020 κατά 4,8% στα €12.673,7 εκατομμύρια σε σύγκριση με €13.319,4 εκατομμύρια το 2019.

Κατά κλάδο, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 7,5% στα €906,3 εκατομμύρια, στο χονδρικό εμπόριο κατά 5,8% στα €5.872,2 εκατομμύρια και στο λιανικό εμπόριο κατά 3,4% στα €5.895,2 εκατομμύρια.

Η αξία παραγωγής του τομέα έφθασε το 2020 στα €3.260,0 εκατομμύρια, καταγράφοντας μείωση 4,3% σε σύγκριση με το 2019.

Στο σύνολο του εμπορικού τομέα, η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές μειώθηκε κατά 2,2% στα €2.072,7 εκατομμύρια το 2020 από €2.118,3 εκατομμύρια το 2019.

Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών η προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά 3,9% στα €187,4 εκατομμύρια, στο χονδρικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 0,2% στα €922,0 εκατομμύρια και στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε κατά 3,9% στα €963,3 εκατομμύρια.

Εξάλλου, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, η απασχόληση στον τομέα μειώθηκε το 2020 κατά 2,0% στις 72,1 χιλιάδες από 73,6 χιλιάδες το 2019. Στο εμπόριο και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών απασχολούνταν 8,8 χιλιάδες,  στο χονδρικό εμπόριο 24,6 χιλιάδες και στο λιανικό εμπόριο 38,7 χιλιάδες άτομα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ