Στα δικαστήρια η διανομή της Stoli στην Κύπρο 

Αποζημίωση μαμούθ ζητεί η ACM Christophides Ltd από την Laiko Cosmos Trading.

Στις δικαστικές αίθουσες οδηγήθηκε η διαφορά μεταξύ της υφιστάμενης για χρόνια εταιρείας διανομής της βότκας Stoli στην κύπρο, καθώς και της εταιρείας Stoli  με την νέα εταιρεία διανομής, Laiko Cosmos Trading Ltd. 

Με αγωγή του ο πρώην διανομέας διεκδικεί εναντίον της Stoli και του νέου διανομέα και διευθυντών τους πέραν των 2.000.000 ευρώ αποζημιώσεις.

Ο μέχρι πρόσφατα διανομέας, επικαλείται συνομωσία, παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού και των σχετικών συμφωνιών. 

Ειδικότερα, οι ενάγοντες αξιώνουν: 
-    Γενικές και ειδικές αποζημιώσεις για συνομωσία δια παράνομων μέσων και ή με στόχο να επιφέρουν οικονομική ζημιά στην Ενάγουσα την οποία και επέφεραν κατά ή περί τον Δεκέμβριο 2018/Ιανουάριο 2019 και έπειτα.
-    Διάταγμα του δικαστηρίου εμποδίζουν τους Εναγόμενους από το να συνωμοτούν και ή συνεχίσουν να συνωμοτούν σε βάρος της Ενάγουσας. 
-    Γενικές και ειδικές αποζημιώσεις για παρότρυνση των εναγόμενων 4 και 5 όπως η Εναγόμενη 2 παραβεί τις συμβατικές υποχρεώσεις της έναντι της Ενάγουσας δυνάμει συμφωνίας διανομής και ή αντιπροσώπου οινοπνευματωδών προϊόντων ημερομηνίας κατά ή περί 20/1/2019 όπως τροποποιήθηκε κατά η περί τον Μαϊο του 2017 η οποία είχε ημερομηνία λήξης κατά ή περί την 31/12/2020 με αυτόματη ανανέωση δυο ετών δηλαδή μέχρι την 31/12/2022 και με περαιτέρω παρατάσεις. 
-    Γενικές και Ειδικές αποζημιώσεις για αθέμιτη απομάκρυνσης προσωπικού της Ενάγουσας και εργοδότηση του παρανόμως από την Εναγόμενη 4 και ή για αθέμιτη επέμβαση στο πελατολόγιο της Ενάγουσας ως και σχετικό απαγορευτικό διάταγμα κατά των Εναγόμενων. 
-    Γενικές και ειδικές αποζημιώσεις για παράβαση της πιο πάνω συμφωνίας και ή Γενικές και ειδικές αποζημιώσεις για παράβαση νομοθετικών προνοιών σε σχέση με την προστασία αντιπροσώπων / διανομέων. 
-    Γενικές και Ειδικές αποζημιώσεις για παράβαση του Νόμου και Κανονισμών περί Υγιούς Ανταγωνισμού και ή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και η παράβαση των νόμιμων καθηκόντων των Εναγομένων έναντι της Ενάγουσας. 
-    Οποιαδήποτε άλλη θεραπεία το Δικαστήριο ήθελε να κρίνει πρέπουσα. 
-    Νόμιμο τόκο από την ημερομηνία καταχώρησης της αγωγής.
-    Έξοδα, πλέον ΦΠΑ.

Η αγωγή καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού και η εκδίκαση της αναμένεται με ενδιαφέρον. 

Προ ημερών όταν η Laiko Cosmos Trading ανακοίνωσε την συνεργασία της με την Stoli Group, ο Βασίλης Πετρίδης, CEO της Laiko Cosmos Trading δήλωσε: “Eίμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι και υπερήφανοι που το Stoli Group εμπιστεύθηκε τα brands του στην εταιρεία μας. Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους στην Κυπριακή αγορά, όπως άλλωστε κάνουμε συστηματικά με όλες τις συνεργασίες μας, σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιούμαστε. Με αυτή τη νέα στρατηγικής σημασίας συνεργασία, που αλλάζει πλέον τα δεδομένα στην Κυπριακή αγορά, η Laiko Cosmos Trading διευρύνει το υπάρχον portfolio της με ακόμα περισσότερα premium brands, ικανοποιώντας τις ανάγκες πελατών και καταναλωτών μέσω των 4.000 και πλέον σημείων πώλησης που καλύπτει το δίκτυο της, σε όλα τα κανάλια διανομής”.

Διαβάστε ακόμα: Τα brands του Stoli Group στο portfolio της Laiko Cosmos Trading Ltd

Εκ μέρους του Stoli Group, ο Αντρέας Ιωαννίδης, Managing Director – International Distribution, δήλωσε μετά την υπογραφή της συμφωνίας: “Στα πλαίσια της στρατηγικής για την ανάπτυξη των brands του Stoli Group, προχωρήσαμε στη συνεργασία αυτή βασιζόμενοι στην εμπειρία και ικανότητα που διαχρονικά έχει επιδείξει η Laiko Cosmos Trading στο να αναπτύσσει και να εδραιώνει όλα τα brands που διαχειρίζεται στην Κυπριακή αγορά, μέσω επιτυχημένων στρατηγικών marketing και ενός ευρέως δικτύου διανομής. Στο σημείο αυτο θα ήθελα να ευχαριστήσω την A.C.M Christofides για τη συνεργασία μας και τη συνεισφορά της στην επιτυχή πορεία της Stoli στην Κύπρο”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ